Tržišta i finansije

Egrlić: BiH ima brojne izvozne potencijale


Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić izjavio je za Fenu da je prethodna poslovna godina za Komoru bila vrlo uspješna, te da su realizirali niz aktivnosti iz oblasti promocije privrede i mnoge druge aktivnosti u okviru svog djelokruga rada, a koje su rezultirale boljim imidžom Komore kod poslovne zajednice i nadležnih institucija vlasti, te percepcijom Komore kao pouzdanog partnera u procesu donošenja raznih odluka.

“Ne bih posebno nabrajao ali imali smo odlične nastupe na sajmovima, realizirali smo nekoliko poslovnih foruma i B2B sastanaka uz učešće značajnog broja kompanija, organizirali smo niz seminara, konferencija i okruglih stolova fokusirajući se na teme od značaja za unapređenje poslovanja. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo ispunili zadate ciljeve i zadatke i da smo se još više približili poslovnoj zajednici koja nam ukazuje sve veće povjerenje”, rekao je Egrlić.

Precizirao je da je vanjskotrgovinska razmjena BiH za 11 mjeseci 2017. godine bilježila dvocifrene stope rasta, što je posljedica povećanja ukupne robne razmjene – kako izvoza tako i uvoza.

Egrlić je istakao da pokrivenost uvoza izvozom bilježi blago poboljšanje od 1,2 posto u odnosu na 2016., dok je ukupni vanjskotrgovinski deficit uvećan i iznosi 6.498.419.000 KM.

“Oporavak ekonomije u Eurozoni, koja je vodeći partner u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH, i rast cijena pojedinih izvoznih proizvoda pozitivno se odrazilo na povećanje stope rasta ukupnog izvoza BiH. U navedenom periodu je izvezeno robe u ukupnoj vrijednosti 10.428.527.000 KM, što je više za 1.518.971.000 KM ili 17,05 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno smo uvezenu platili 16.926.946.000 KM, što je više za 2.169.603.000 KM ili 14,73 posto”, pojasnio je Egrlić.

Naveo je da su izvozni potencijali BiH brojni, a jedan od najznačajnijih je i u drvnoj industriji obzirom da su šume važan bh. resurs koji treba iskoristiti i stvoriti nove prilike za drvnu industriju, a prvenstveno treba stvoriti sigurnost u snabdijevanju sirovinom prerađivača viših faza prerade drveta.

Egrlić je rekao da postoje značajni izvozni potencijali i u agroindustrijskom sektoru, kao i da treba pomenuti potencijale u metalnoj i posebno namjenskoj industriji koja bilježi konstantan rast.

Naglasio je da će u narednoj godini učiniti sve da sektori i službe VTKBiH budu još aktivniji, te da nastave izgradnju svog imidža i povjerenja.

Između ostalog, planiraju pojačati organizaciju nastupa bh. privrede na međunarodnim sajmovima i povezivanje privrednika na različitim B2B susretima, koji su se pokazali veoma efikasni i putem kojih je značajan broj naših kompanija otvorio put ka značajnim tržištima.

Egrlić tvrdi da će kroz rad udruženja i asocijacija u narednoj godini nastaviti aktivnosti na predlaganju ukidanja netarifnih barijera i unaprjeđenju zakonodavnog okvira u okviru kojeg posluju njihove članice, radi podizanja njihove konkurentnosti i olakšavanja uslova poslovanja.

“U oblasti transporta planirano je provođenje aktivnosti na donošenju i usvajanju izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentiteskom cestovnom prijevozu, kojim će poslovi javnih ovlaštenja zakonom biti preneseni na VTK BiH, a što je praksa u svim zemljama regiona putem komorskog sistema. Kao i do sada planiramo organizaciju seminara, škola i radionica koji će predstavljati kombinaciju savjetovanja i tržišno usmjerenog obrazovanja, radi povećanja proizvodne efikasnosti i tržišne konkurentnosti članica na domaćem i međunarodnom tržištu”, kazao je Egrlić.