Tržišta i finansije

Reformska agenda i Program ekonomskih reformi osnove akcionog plana Vlade RS


Vlada Republike Srpske (RS) usvojila je danas Prijedlog akcionog plana za realizaciju mjera za ovu godinu, koji se, između ostalog, zasniva i na Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu.

Akcioni plan obuhvata i Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom, koje je usaglašeno sa svim nivoima vlasti u BiH, na sjednici Fiskalnog vijeća BiH, održanoj 20. decembra 2017. godine.

U plan Vlade je uključen i Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina, koji su 10. decembra 2017. zaključili Vlada i Unija udruženja poslodavaca RS-a.

Također, akcioni plan obuhvatio je i Program ekonomskih reformi RS-a za period 2018-2020. godina te Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji su zaključili Vlada i Savez sindikata RS-a krajem prošle godine.

“Namjera je da se jednim akcionim planom obuhvate sve mjere koje su dogovorene i usvojene kroz različite dokumente, a koje se u suštini zasnivaju na dva ključna dokumenta, Reformskoj agendi i Programu ekonomskih reformi RS-a za period 2018-2020. godina”, naglašava se u saopćenju iz entitetske vlade, nakon radno-konsultativne sjednice.

Realizaciju mjera datih u ovom akcionom planu za 2018. godinu pratit će, kvartalno, implementacioni odbori.

Pojedine mjere, čija je potpuna implementacija predviđena u godinama nakon 2018., date su u akcionom planu, jer će njihova realizacija biti započeta u ovoj godini.