Tema u fokusu

Ovo su najveći uvoznici i izvoznici u BiH


Tko su top 10 uvoznika i izvoznika u BiH u 2017. godini?  Kontaktirali smo Upravu za indirektno oporezivanje u BiH i dobili listu na kojoj se nalazi top 10 uvoznika i izvoznika prema vrijednosti u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017. godine. Pojedinačni iznosi u vrijednosti ostvarenog uvoza i izvoza predstavljaju poslovnu tajnu svakog poreskog obveznika, te UIO takve podatke ne može dostaviti javnosti.

“Po nazivu firmi i činjenici čime se bave, lako se može zaključiti šta se najviše uvozi u BiH i izvozi iz naše zemlje”, rekao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

 

TOP 10 UVOZNIKA:

 1. OPTIMA GRUPA d.о.о. Banja Luka
 2. HOLDINA d.o.o Sarajevo
 3. ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 4. PREVENT BH d.o.o. Visoko
 5. ALUMINIJ d.d., Mostar
 6. GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije, Lukavac
 7. PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 8. BIMAL d.d. za proizvodnju ulja, Brčko Distrikt BiH
 9. Porsche BH d.o.o. Sarajevo
 10. FIS d.o.o. Vitez

 

TOP 10 IZVOZNIKA:

 1. ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 2. PREVENT BH d.o.o. Visoko
 3. ALUMINIJ d.d., Mostar
 4. GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije, Lukavac
 5. ALUMINA d.o.o. za prizvodnju, promer i usluge, Zvornik
 6. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. društvo za proizvodnju lake i teške (guste) sode i drugih proizvoda na bazi sode, Lukavac
 7. BIMAL d.d. za proizvodnju ulja, Brčko Distrikt BiH
 8. EFT- RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI d.о.о.
 9. CIMOS TMD Automobilska industrija d.o.o. Gradačac
 10. OPTIMA GRUPA d.о.о. Banja Luka

 

Prva dva mjesta kada su uvoznici i izvoznici u pitanju nisu se mijenjala u odnosu na prošlu godinu.