Investicije

Aerodrom Tuzla: Putnički terminal od maja dobiva novi izgled


Rekonstrukcija i nadogradnja putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla planirano je da bude završena krajem aprila ili početkom maja.

Time će biti stečeni uslovi za neometan prihvat oko 700.000 putnika, odnosno da u jednom satu bude opsluženo i po 400 putnika. Vrijednost ovog projekta je 6,5 miliona KM.

Direktor MAT-a Rifet Karasalihović rekao je da su ta sredstva već osigurali – 2,5 miliona KM kroz kreditno zaduženje MAT-a, te se ona već nalaze na njihovom podračunu.

“Ostali dio sredstava smo osigurali iz budžeta, uz saglasnost Vlade Federacije, a još 500.000 do 700.000 KM ćemo osigurati iz vlastitih izvora” – dodao je Karasalihović.

Uz informacije o izgradnji i rekonstrukciji putničkog terminala prilikom posjete Vlade TK predstavljen je i projekt izgradnje nadstrešnice, kojim će biti osigurano dodatnih 3.000 kvadratnih metara prostora. Idejno rješenje bi trebalo biti završeno krajem januara ili početkom februara, a procjenjuje se da će za realizaciju tog projekta biti potrebno osigurati između 1,6 i 1,8 miliona KM.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić naveo je da svi radovi na MAT-u trebaju da se odvijaju tako da putnici mogu neometano dolaziti i odlaziti s aerodroma.

Rekao je da je optimistično što je danas direktor iznio plan iz kojeg su vidjeli sve novine koje će se dešavati i šta će se raditi na MAT-u.

Ovom prilikom rečeno je da će se stalnim educiranjem zaposlenih u oblasti pružanja usluga putnicima, ali i za održavanje aviona, ove godine raditi na kadrovskoj stabilizaciji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Tako ta zračna luka zadovoljava uvjete za razvoj u moderan srednje razvijen međunarodni aerodrom.