Tema u fokusu

Grakop d.o.o. Gromiljak: Usluge niskogradnje po najvišim svjetskim standardima


Od početne firme koja je imala osam zaposlenih, kompanija Grakop iz Gromiljaka je u protekle 22 godine izrasla u koncern sa 120 zaposlenih, koji pruža usluge najveće kvalitete u oblasti niskogradnje, tj. održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta u BiH. Osim usluga u oblasti građevinarstva, kompanija Grakop pruža usluge i tehničkog pregleda motornih vozila i prodaje nafte i naftnih derivata. Kompanija je smještena u Gromiljaku kod Kiseljaka na 25.000 m2 prostora, u sklopu kojeg se nalaze upravna zgrada, tehnički pregled vozila, benzinska pumpa, radionica za servisiranje vozila i mašina te prostori za skladištenje opreme i materijala.

Prema riječima Senada Sejdića, direktora kompanije Grakop, do sada su se u radu prvenstveno oslanjali na dobru organizaciju i pravilno planiranje.
„Uz kvalitetne i dobro osmišljene investicije, mislimo da je to ključno za održavanje rezultata firme, kao i za daljnji rast i razvoj. Na takvu filozofiju poslovanja oslanjat ćemo se i u budućnosti“, kaže Sejdić.

Senad Sejdić, direktor kompanije Grakop

A vizija kompanije Grakop je da budu prepoznatljivi kao društvo visokih vrijednosti i konkurentskih sposobnosti, ostvarujući ekonomske rezultate i društvenu odgovornost vrhunske kompanije na prostorima BiH. „Također, želimo ustrajati na stečenom ugledu imena Grakop, sljedeći principe poslovne izvrsnosti“, naglasio je Sejdić. Kompanija Grakop posluje prema standardima kvaliteta ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 i BH OHSAS 18001:2007., a prema riječima Šukrije Melezovića, vlasnika Grakopa, svojevrsna potvrda kvaliteta njihove kompanije je učešće u svojstvu podizvođača na izgradnji Koridora Vc.

“Naš moto je Težimo da budemo najbolji. Kao takvi, ostavili smo trag u cijeloj infrastrukturnoj mreži BiH i nastavit ćemo se truditi da opravdamo povjerenje naših klijenata“, istakao je Melezović, dodajući da brojne državne institucije, lokalne uprave i privatni investitori koriste usluge njihove kompanije.

U 2018. godini ova renomirana kompanija planira ulaganja u građevinske mašine i opremu, kao i adaptaciju i proširenje postojećih kapaciteta. U sklopu strategije preduzeća posebno mjesto zauzima ulaganje u obrazovanje i mlade kadrove, jer, kako dalje navodi Melezović, spoj mladosti i iskustva daje odlične poslovne rezultate.

„Prošla godina je bila izuzetna i bit ćemo zadovoljni svakim rezultatom koji bude blizu toga. Želimo nastaviti podizanje kvaliteta naših usluga i uvjeta rada naših zaposlenika. S obzirom na dosadašnje dugogodišnje iskustvo i činjenicu da je naredna godina izborna, očekujemo povećani obim posla“, rekao je Melezović.