Tema u fokusu

Parafiskalni nameti u BiH opterećuju privrednike i odbijaju potencijalne investitore


Privrednici i nevladine organizacije već godinama upozoravaju da su parafiskalni nameti uteg oko vrata bh. privrede.
Ovi nameti su različite vrste naknada koje predstavljaju parafiskalni izvor budžetskih prihoda države i “pratećih” korisnika koje privreda i građani plaćaju za “korištenje dobara od općeg interesa” (voda, šuma, rudno blago, građevinsko zemljište i drugi resursi) ili pak usluga državne administracije.  Iako je njihovo postojanje neminovno u savremenim društvima, ono po čemu se ova oblast razlikuje u BiH jeste činjenica da se novac od ovih nameta ne troši namjenski, kao i činjenica da naknade za plaćanje svih uplatnica iznose više od mnogih nameta.

Pitali smo Vedranu Živković iz Udruženja poslodavaca kako parafiskalni nameti utječu na bh.privredu?

Privatni sektor, osim velikog opterećenja rada, koje je u FBiH najveće u Europi, opterećen je visokim porezima i raznim parafiskalnim nametima, koji narušavaju konkurentnost. Naši privrednici nisu konkurentni privrednicima iz okruženja upravo zbog velikih nameta, uključujući parafiskalne.“

U kojim djelatnostima parafiskalni nameti naviše djeluju negativno na kompanije?

“Svi nivoi vlasti, od općine do države, uvode ove namete kada i koliko im treba da bi „ispravili“ budžetske deficite, ne vodeći pri tome računa o stvarnim potrebama i ekonomskoj snazi obveznika plaćanja, a najveći problem je što se poslodavcima malo ili nimalo vraća onoga što uplate državi.“

Koliko parafiskalnih nameta postoji u na nivou BiH?

“Postoje parafiskalni nameti koji se odnose na cjelokupnu privredu, dok druga vrsta parafiskalnih nameta odnosi se na pojedine djelatnosti. Međutim nema bitne razlike između djelatnosti. Ne možemo reći da postoji djelatnost koja je manje opterećena od druge. Brojni parafiskalni nameti su bez osnova propisani zakonima ili podzakonskim aktima, a novac od ovih nameta ne troši se namjenski niti transparentno. Postoji više od 3.200 parafiskalnih nameta koji su uvedeni od strane vlasti na nivou općine, grada, kantona, entiteta i države.“

Kako bi na bh privredu utjecalo smanjenje parafiskalnih nameta?

“Smanjenje neporeznih davanja je imperativ kako bi se stvorili povoljniji uvjeti za poslovanje bh. privrednika, a samim tim i za izgradnju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Smanjenjem bi se omogućio ekonomski rast i konkurentnost domaćih privrednika. Visoka, apsurdna i brojna davanja državi svakako utiču i na privlačenje investicija, sivu ekonomiju, rast plaća i opći nivo zaposlenosti.”

Gdje se troše prihodi od parafiskalnih nameta?

“Posljednjih godina Udruženje poslodavaca FBiH predlaže niz mjera koje se tiču ukidanja pojedinih parafiskalnih nameta, smanjenja visine pojedinih parafisklanih nameta ili promjene obveznika plaćanje pojedinih parafisklanih nameta. Usvajanje naših prijedloga rezultiralo bi obezbjeđenjem iznosa od više od jedne milijarde na godišnjem nivou, a koje bi se mogle utrošiti na investicije i podizanje standarda zaposlenih.”