Tržišta i finansije

Velika dugovanja u komunalnoj privredi FBiH


Upravni odbor Udruženja poslodavaca komunalne privrede  u Federacije BiH rezimirao je aktuelne probleme kako bi sugestijama i predloženim rješenjima dao doprinos poboljšanju stanja u komunalnoj privredi u Federaciji BiH.

Predsjednik Upravnog odbora Selim Babić, koji je ujedno i direktor KJKP „Rad“, istakao je da to preduzeće ima oko 80 posto naplativost svojih usluga, te će i dalje poduzimati razne mehanizme kako bi se zadržala na istom nivou odnosno još više podigla.

Ukupna dugovanja građana prema KJKP „Toplane“ od 1996. godine do danas iznose oko 77 miliona KM, te je šef kabineta direktora preduzeća Ženja Ljubuškić potvrdio da su u cilju povećanja naplate formirana dva tima, čiji je zadatak da ostvaruju neposredan kontakt sa korisnicima  i da ih pozivaju u slučaju dugovanja.

“Na osnovu toga, cilj nam je ažurirati bazu podataka, doći do stvarnih razloga neplaćanja, kao i da damo određeni podsticaj korisnicima koji duguju da dođu u Centar za korisnike kako bi se dogovorili o načinu izmirenja dugovanja s obzirom na to da im je omogućeno plaćanje na rate”, dodao je  Ljubuškić.

Direktorica KJKP  “Vodovoda i kanalizacije” Azra Muzur potvrdila je da je u Kantonu Sarajevo uredno vodosnadbijevnje što znači da nema ni dnevnih ni noćnih redukcija izuzev u slučaju kada se vrše opravke i kada se radi u pilot zoni Dobrinje na NRW projektu, u okviru kojeg se detektuje curenje i smanjenje neprihodovane vode.

“Dugovanja građana za vodu iznose oko 59 miliona KM. Iz tog razloga se kontrolišu objekti i radi se na otkrivanju bespravnih potrošaća i  manipulacijama vodomjera.  U toku je kontrola hotela i autopraonica”, kaže Muzur.

Navodi da su rezultati sa terena po kojima je utvrđeno da se u većini slučajeva voda „krade“ poražavajući, dok se radnici „Vodovoda i kanalizacije“ susreću sa problemom da im se često ne dozvoljava ulazak u objekte, zbog čega su potrebne asistencije inspekcije i policije.

“Uprava preduzeća nastojat će  da i u narednom periodu zadrži postojeću stabilizaciju vodosnabdijevanja, poveća finansijski učinak u naplati i osigura adekvatan tehnički inženjerski kadar, što je veliki problem”, kazala je direktorica Muzur na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca komunalne privrede u FBiH.