Tema u fokusu

Kompanija DSC razvila efikasno riješenje za zaštitu bitnih dokumenata


Agencija DSC je, kao i svaka uspješna priča, imala skromne početke, o kojima za Poslovne novine govori vlasnik Branko Vasilj. DSC je osnovan 1999. godine u podrumu porodične kuće vlasnika. U svojoj originalnoj strukturi s pet zaposlenih izrasla je u respektabilnu firmu koja trenutno ima 45 zaposlenih, od kojih je više od deset visokoobrazovanih. Kroz dugogodišnji rad, fokusirala se na unapređenja u sistemima tehničke zaštite uz podršku interventnih timova na lokacijama štićenih objekata. DSC pruža usluge na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kako fizičkim tako i pravnim licima.

Usluga se ogleda u 24-satnom tehničkom nadzoru štićenih objekata putem sistema protuprovale, vatrodojave i videonadzora, uz izlazak interventne ekipe na lokaciju u slučaju aktivacije alarma. Na području Kantona Sarajevo, agencija u saradnji s drugim agencijama ima na raspolaganju 10 interventnih ekipa koje su raspoređene na krizne tačke radi što bržeg odziva. DSC pruža usluge nadzora sa intervencijom i izvan Kantona Sarajevo, uz saradnju sa lokalnim agencijama.

Postoje li neki noviteti u Vašoj ponudi?
”U posljednje vrijeme imali smo više zahtjeva za zaštitu arhiva pomoću stabilnih sistemima zaštite od požara, koje smo uspješno realizovali. Iako je mogućnost krađe stalna opasnost, daleko veću štetu može načiniti požar, a ako bi do njega došlo u prostorijama gdje se arhiviraju bitni dokumenti, šteta bi bila nenadoknadiva. U skladu s tim, razvili smo efikasno rješenje koje je sigurno za okolinu i ljude koji koriste te radne prostorije. To rješenje je ugradnja stabilnog sistema za gašenje požara “Aerosol” koji se u momentu aktivacije detektora požara aktivira i ispušta maglu koja u sebi sadrži čestice koje guše požar, bez utjecaja na nivo kisika u prostoriji, tako da i ako dođe do aktivacije aerosola kada je osoba prisutna u prostoriji, ista ne bi bila ugrožena. Još jedna od prednosti sistema je da papiri, kompjuterski uređaji i sl. ne mogu biti oštećeni.”

Ova brzorastuća kompanija pruža usluge na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kako fizičkim tako i pravnim licima.

Pored usluga tehničke zaštite i zaštite od požara, DSC ima odobrenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu, a koji se odnose na ispitivanje sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite u pogledu ispitivanja buke i vibracije, osvijetljenosti, električnih i mehaničkih veličina i izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.

Branko Vasilj, vlasnik i direktor DSC-a

Šta vas diferencira od konkurencije?
”Ono što je sigurno kada nas poredite s konkurencijom jeste činjenica da smo jedina agencija koja, pored usluga tehničke zaštite, pruža usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu. U mogućnosti smo našim klijentima pružiti kompletnu uslugu, od početne faze izrade prijedloga za ugradnju sistema tehničke zaštite, preko ugradnje psomenutih sistema i pružanje usluga dojavno-operativnog centra sa intervencijom, uz izradu kompletne zakonski obavezne dokumentacije.”

Imate li još nešto za izdvojiti?
”U posljednje vrijeme se sve više fokusiramo na oblast zaštite od požara pa, pored usluga izrade dokumentacije i pružanja konsultantskih usluga, pružamo usluge obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i izdajemo certifikat za svakog zaposlenog. Ovu vrstu obuke pravna lica obavezna su provoditi svake dvije godine. Analizom naših aktivnosti u pravnim licima kojima pružamo istoimene usluge, primijetili smo osjetan napredak u oblasti iz zaštite od požara i možemo se pohvaliti da su zaposlenici koji su prošli obuke u DSC-u iskazali svoju obučenost i odlučnost u gašenju početnih požara te svojom aktivnošću spriječili širenje požara i nastanak veće materijalne štete na objektu.”