Novosti

Korda: Utvrditi odgovornost za donošenje nezakonite liste lijekova


Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić naglasio je krajem prošle sedmice, nakon sjednice Kantonalne vlade, da su ministri tokom rasprave o Odluci o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK, najviše zamjerki imali na procedure donošenja liste.

Predložili su da se resorni ministar zaduži da u roku od 60 dana dostavi novu odluku o već raspisanom javnom pozivu, s tim da se imenuje nova komisija.

Ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Hazim Kapić kazao je da je lista usvojena 2. novembra prošle godine, dodajući da je razmatran prijedlog dopuna.

„Ona lista je objavljena u Službenom glasniku USK-a 9. januara i u funkciju je trebala biti puštena 17. januara, a dopune koje smo razmatrali trebale su ispraviti sve nepravilnosti i greške koje su nastale kada su u pitanju pojedini proizvođači“, dodao je Kapić.

Povodom nastalih grešaka i nepravilnosti koje su nastale u postupku oglasili su se i iz kompanije Bosnalijek istakavši da će koristiti sva pravna sredstva koja će doprinijeti usvajanju zakonite Pozitivne liste lijekova USK i tražiti utvrđivanje odgovornosti za donošenje nezakonite liste koja je objavljena.

„Objavljena Pozitivna lista lijekova USK nije u skladu sa Federalnim zakonom o lijekovima, što je zakonska obaveza. Dalje, zakonska procedura također, u ovom slučaju, nije ispoštovana, na šta smo reagovali i obavijestili nadležne institucije. Prema svim pokazateljima, jasno je da se preferiraju strani proizvođači lijekova jer uvidom u usvojenu Pozitivnu listu lijekova USK, objavljenu 9. januara ove godine, konstatovali smo da su bez pravnog osnova i ovlasti izostavljeni Bosnalijekovi lijekovi koji ispunjavaju opće i posebne kriterije za uvrštavanje lijekova na ovu listu“, kazala je Jasmina Korda, portparol Bosnalijeka.

Dodala je da posebno zabrinjava činjenica da je u odnosu na važeću listu generika USK skinuto 20 lijekova sa A Federalne liste, čime su direktno ugrožena prava pacijenata koji su do sada imali pravo na terapiju sa tih 20 lijekova.

„Također, poznato nam je da Zavod nije dao pozitivno mišljenje na ovu Pozitivnu listu lijekova, jer je uvršteno novih 27 lijekova na A listu i 57 lijekova odabranih stranih proizvođača na B listu, tako da bi njenom primjenom vrlo brzo došlo do nedostataka sredstava, a samim tim i nemogućnost realizacije recepata u apotekama“, zaključila je Korda.