Tema u fokusu

Bh. proizvođači namještaja na tri načina povećali proizvodnju, promociju i izvoz


Zahtjevna izvozna tržišta nisu bila prepreka za bh. proizvođače namještaja koji iz godine u godinu povećavaju obim proizvodnje i prihode. Prema podacima LRC-a samo u 2016. godini 241 kompanija iz ove djelatnosti izvezla je namještaja u vrijednosti od čak 367 miliona KM.

Ovaj uspjeh baziran je na tri ključna načina na koja su bh. kompanije iz ove djelatnosti povećale proizvodnju i promociju, istakli su za portal Poslovnih novina iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Specijalizirane sektorske izložbe

Međunarodni sajmovi u razvijenim zemljama Zapadne Evrope, odnosno specijalizirane sektorske izložbe na kojima se predstavljaju kompanije iz cijelog svijeta, u proteklim su godinama mnogo značile za ove bh. kompanije. Na ovim sajmovima moguće se na licu mjesta upoznati sa najnovijim trendovima u proizvodnji, tehnologijama, kod konkurencije, kao i distribuciji. Na njima je dozvoljen ulazak samo poslovnim ljudima, te potencijalnim kupcima. Ukratko, na jednom mjestu, u kratkom vremenskom periodu, i uz minimalne investicije u istraživanje, kompanije dobiju pristup globalnom tržištu iz određene branše.

To je razlog zašto Vanjskotrgovinska komora BiH usmjerava bh. kompanije da sudjeluju na ovakvim manifestacijama, te organizira kolektivne nastupe bh. kompanija uz značajno sufinansiranje troškova zajedno sa partnerskim organizacijama. U dosadašnjoj praksi se pokazalo da su kompanije koje su sudjelovale na ovim izložbama veoma zadovoljne i da su realizirale konkretne poslovne ugovore.

Organizirane posjete

Sajmovi nisu jedini oblik promocije na inozemnim tržištima. Pored izlaganja, popularna i jeftinija „varijanta“ boravka na sajmu, jeste organizirana posjeta zainteresiranih bh. firmi sajmu.

Također, organizacija zasebnih poslovnih delegacija Bosne i Hercegovine u inozemstvo, dobar su primjer „testiranja tržišta“, posebno kada se radi o tržištima na kojima se tek pokušava pronaći adekvatan model ulaska. Na domaćem tržištu Vanjskotrgovinska komora promovira bh. privredu kroz organizaciju kupovnih misija i prijem privrednih delegacija drugih zemalja pri čemu su omogućeni B2B sastanci sa stranim partnerima.

Stručni časopisi

Efikasanim načinom promocije se pokazalo i predstavljanje bh. kompanija u specijaliziranim stručnim časopisima, putem kojih se direktno obraća ciljanim skupinama kupaca.

I pored sjajnih rezultata u poteklim godinama, bh. proizvođači se i dalje suočavaju sa problemom obezbjeđenja redovnog snabdijevanja sirovinom i nesigurnosti kod zaključivanja ugovora za izvoz.

„Asocijacija drvne industrije BiH pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH već godinama unazad je apelovala da se sačine kriteriji za raspodjelu drvnih sortimenata krajnjim kupcima prema stepenu dovršenosti proizvoda u Federaciji BiH, te da ti kriteriji trebaju biti usaglašeni sa kriterijima u Republici Srpskoj, gdje prioritet treba da bude snabdijevanje finalnih kapaciteta sirovinom i destimulisanje izvoza sirovine.  Obzirom da zabrana izvoza šumskih sortimenata nije mjera koja bi dala rezultate u dužem roku, prema zaključku Odbora Asocijacije drvne industrije, upućen je dopis Izvoznom vijeću BiH u kojem se traži da se na nivou Vijeća ministara BiH  što prije donese Odluka o uvođenju taksi na izvoz ogrijevnog drveta prečnika preko 8 cm, trupaca i rezane građe lišćara, kako bi se smanjio prekomjeran izvoz sirovine iz BiH. U odluci treba svakako navesti da sredstva iz takse trebaju biti namjenska, u svrhu  unapređenja poslovanja i izvoza drvne industrije, a posebno finalne prerade drveta“, naveli su za portal Poslovnih novina iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Dodaju da pored dugoročnijeg rješenja izvoza trupaca, treba da se utvrde kriteriji i odrede prioriteti u raspodjeli trupaca na način da prednost u snabdijevanju imaju proizvođači u finalnoj preradi sa najvišim stepenom obrade.

„To su, prije svih,  proizvođači namještaja koji izvoze gotovo cjelokupnu proizvodnju i zapošljavaju najveći broj radnika. Proizvođači, posebno namještaja i ostale  finalne prerade drveta,  ulažu velike napore da ostvare proizvodne i izvozne rezultate i suočavaju se sa dosta problema. Iako suficitarna grana privrede, drvna industrija nema podsticaja za izvoz, kao ni povoljnih kreditnih sredstava za izvoz i pripremu izvoza“, istakli su iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Kada je riječ o bh. proizvođačima namještaja najviše  zastupljeni u izvozu u proteklom periodu su bili sjedišta i dijelovi od drveta,  namještaj za trpezarije i dnevne sobe, ostali drveni namještaj, namještaj za spavaće sobe, drveni kuhinjski namještaj i kancelarijski namještaj.

Najznačajnija izvozna tržišta su bila: Njemačka, Austrija, Italija, Hrvatska, Nizozemska, Slovenija, Švicarska, Crna Gora i Francuska.

 

Top 10 proizvođača namještaja u BiH po prihodima u 2016. godini:

1. Standard Furniture Factory d.d. – 54,5 miliona KM

2. NAPCO BEDS FACTORY d.o.o. Petrovo – 30,8 miliona KM

3. AD Standard – 28,9 miliona KM

4. MS & WOOD d.d. Sarajevo – 25,4 miliona KM

5. FEN-BH d.o.o. LUKAVAC – 24,6 miliona KM

6. LUXOR XL d.o.o. Sarajevo – 23 miliona KM

7. INTERLIGNUM d.o.o. Teslic – 22,2 miliona KM

8. SINKRO d.o.o. Sarajevo – 21,6 miliona KM

9. Prima ISG d.o.o.Gradiška – 21,4 miliona KM

10. EXPORT CITY DOO – 19,9 miliona KM