Investicije

Milinić: Prošla godina rekordna po broju stranih investicija u BiH


Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) Gordan Milinić kazao je danas da je 2017. godina rekordna po broju stranih investicija u historiji Bosne i Hercegovine.

U obraćanju delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici tokom rasprave o Informaciji u oblasti direktnih stranih ulaganja, napomenuo je da je u prvih šest mjeseci zabilježen porast stranih investicija od 68 posto.

“Za devet mjeseci prošle godine smo ispunili plan te imamo 638 miliona KM, odnosno prema novim podacima Centralne banke BiH, koja evidentira sve uplate, već smo na 700 miliona KM”, kazao je Milinić.

Izrazio je očekivanje da će nivo stranih investicija za cijelu 2017. godinu dostići budžet BiH koji iznosi oko 950 miliona KM.

Izdvojio je još jednu investiciju koja nije u ovim podacima. Riječ je o termoelektrani Kamengrad i ta investicija je potpisana u Budimpešti u novembru prošle godine, a radi se o iznosu od 1,2 milijarde KM.

“Prošlogodišnje investicije bile su u manjem iznosu od pet, deset ili 15 miliona KM te ih je bilo nekoliko po 30 miliona. To je napravljeno teškim radom, vođenjem investitora na po pet lokacija te održavanjen nekoliko sastanaka da bi se neka investicija ostvarila”, pojasnio je Milinić.

Kako je naglasio, za veći priliv stranih investicija potrebno je osigurati dodatna sredstva za reklamu i promociju BiH, kao i za poticaje stranim ulagačima.

No nakon rasprave delegati nisu primili k znanju Informaciju o oblasti direktnih stranih ulaganja u BiH, a ‘za’ su glasala dva delegata, pet ih je bilo ‘protiv’ i šest ‘suzdržanih’.

Nije prihvaćen ni prijedlog nadležne komisije da Dom naroda od Vijeća ministara zatraži dodatna sredstva za FIPA-u, koja bi bila namijenjena za promotivne kampanje i poticaje za strane investitore.

Delegat Kluba Bošnjaka Halid Genjac (Stranka demokratske akcije – SDA) iznio je mišljenje da je ova informacija trebala sadržavati ne samo brojke, nego i pregled problema koji koče priliv stranih investicija u BiH, kao i mjere za podizanje imidža BiH u svijetu.

Dodao je i da u informaciji nije precizirano da li je za priliv stranih investicija zaslužna ova agencija ili se radi o nekim drugim razlozima te je izrazio i sumnju u neke od podataka navedenih u informaciji.

Delegatkinja Kluba Hrvata Zdenka Džambas (Hrvatska demokratska zajednica – HDZBiH) uputila je primjedbe na strukturu u FIPA-i tvrdeći da Hrvati nisu adekvatno zastupljeni te je zatražila da se to ispravi, odnosno da u FIPA-i budu ravnopravno zastupljeni predstavnici sva tri konstitutivna naroda, što je Dom naroda i prihvatio.

Iznijela je i stav da dodatna sredstva za promociju BiH ne treba dati Agenciji, nego o tome treba da vodi računa Vijeće ministara.

Predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić (Narodna stranka – NS) zamjerio je asimetričnost u radu te agencije dodajući da je naslijeđeno stanje, koje treba popraviti.

Prema podacima Centralne banke BiH, kumulativno je u BiH od maja 1994. do decembra 2016. godine bilo oko 13 milijardi KM, a u 2016. godini direktne strane investicije ostvarene su u BiH u iznosu od oko 536,3 miliona KM.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH raspolaže podacima da je u 2016. godini bilo oko 264 miliona KM stranih investicija, a da visina kapitala stranih investitora, koji je upisan u sudski registar kao udio stranog kapitala, za period januar-juni prošle godine iznosi oko 83 miliona KM.