Investicije

FIPA i CIRP: Težiti kreiranju novih radnih mjesta u BiH


Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić razgovarao  je s predstavnicima Centra za investicije i poduzetništvo (CIRP) iz Mostara, na čelu s predsjednicom Dijanom Bošnjak o mogućnostima zajedničkog rada na pronalasku novih stranih investitora za BiH, pružanju podrške novim investitorima, te povezivanju investitora s privrednicima BiH.

Dogovoreno je da će FIPA učestvovati kao suorganizator panela o investicijama, koji će biti organiziran u okviru Mostarskog sajma 2018. godine na kojem Agencija tradicionalno učestvuje.

Također je predloženo potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem zajedničkog rada na unapređenju priliva stranih ulaganja u BiH, stvaranju bolje investicijske klime na lokalnom i kantonalnom nivou, pronalasku stranih investicija, težeći ka zajedniččom cilju, a to je kreiranje više novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.