Turizam i ekologija

U decembru u Federaciji BiH boravilo više od 50 hiljada turista


U decembru  2017. godine u Federaciji BiH boravilo je 51.158 turista što je za 10 posto više u odnosu na decembar  2016. godine, a u odnosu na novembar 2017. godine više je za 6,3 posto. Učešće domaćih turista bilo je 37,2 posto, a stranih turista 62,8 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (24,7 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1 posto), Srbije (6,0 posto), Turske (5,9 posto), i Slovenije (5,4 posto), što je ukupno 49,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 50,9 posto  noćenja.

Ukupan broj noćenja turista u decembru 2017. godine iznosio je 88.152 što je za 4,2 posto više u odnosu na decembar 2016. godine, a u odnosu na novembar  2017. godine više je za 1,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 31,5 posto, a stranih turista 68,5 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,9 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u decembru  2017. iznosio je 27.395 što je za osam posto  više u odnosu na decembar  2016. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u decembru iznosila je 11,5 posto.