Tržišta i finansije

Vrijednost arbitražnih postupaka protiv BiH veća od 1,5 milijardi KM


Advokat i projekt menadžer Udruženja ARBITRI Armela Ramić izjavila je da se ukupna vrijednost arbitražnih postupaka koji se vode protiv BiH procjenjuje na više od 1,5 milijardi KM.

Ramić je u razgovoru za Fenu govorila o arbitraži kao načinu rješavanja sporova, aktuelnim arbitražinim postupcima koji se vode protiv BiH, te u kojoj mjeri Bosni i Hercegovini doprinosi razvijen sistem arbitraže.

Protiv BiH, navela je Ramić, pokrenut je još jedan arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Washingtonu. Naime, indijski državljani Naveen Aggarval i Gupta Neete, te njihova kompanija Usha Industries iz New Delhija pokrenuli su arbitražni postupak protiv BiH u vrijednosti od 40 miliona dolara tvrdeći da su prevareni prilikom kupovine dionica „Krajina osiguranja“. Bitno je istaći, dodala je Ramić, da je BiH potpisala Sporazumom o unapređenju i zaštiti investicija sa Indijom, a shodno tome, indijski investitori tvrde da je BiH prekršila odredbe tog sporazuma.

“Kako bismo stavili arbitražu u kontekst stranih investicija, polazište je sistem direktnih stranih ulaganja u BiH. Naime, u 2016. godini u BiH je uloženo približno 250 miliona eura. Navedena ulaganja su između ostalog došla kao rezultat činjenice da je u proteklih 20-ak godina BiH sa zainteresiranim državama zaključila pedesetak dvostranih međunarodnih ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja”, pojasnila je Ramić.  

Nažalost, po njenim riječima, već smo izgubili jedan spor i to pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu u vrijednosti od 642.263 eura (1.256.139 KM), koji se vodio između austrijskog “Strabaga” protiv BiH, odnosno Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a u vezi sa izgradnjom mosta preko Save kod Svilaja. “Strabag“ je po istom osnovu tužio i Republiku Hrvatsku, ali se Hrvatska nagodila s Austrijancima i platila je mnogo manje.

Spor koji nosi najveću vrijednost, Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj inžinjering protiv BiH, također se vodi pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Washingtonu. Vrijednost ovog postupka je približno 1,3 milijardu KM, a kako navodi Ramić, očekuje se odluka arbitražnog vijeća.

Inače, arbitraža je efikasan način rješavanja sporova u kojem treća neutralna stana – arbitar pojedinac ili arbitražno vijeće – donosi odluku o rješenju spora. Arbitražna odluka ima snagu pravosnažne sudske odluke. Ramić je kazala da su osnovne prednosti arbitraže, izmedu ostalog, nezavisnost arbitara, stručnost (ekspertiza) arbitara, fleksibilnost procedure, priznanje i izvršenje arbitražnih odluka i tajnost raspravljanja.

Arbitraža se koristi za rješavanje privrednih i investicionih sporova, s tim da je moguće organizovati i specijalizirane arbitraže npr. za rješavanje radnih sporova. Naime, u investicijskim sporovima uglavnom sudjeluju države i velike kompanije. Ukoliko se desi da država izgubi spor, visina odštetnih zahtjeva je gotovo uvijek vrlo visoka, milionska, a ta odšteta, odnosno posljedica gubitka spora ide na teret budžeta, tj. svih građana.

“Razvijen sistem arbitraže uveliko doprinosi rasterećenju sudova, te jačanju kapaciteta i efikasnosti pravosuđa. Pored toga, postojanje stabilnog sistema arbitraže u drzavi šalje pozitivan signal stranim investitorima da postoji sistem unutar države gdje njihovi interesi i ulaganja mogu biti zaštićeni na efikasan i efektivan način u odnosu na redovno pravosuđe, gdje postupci i sporovi mogu trajati godinama i gdje su finansijski gubici mnogostruko veći”, istakla je Ramić.  

Udruženje ARBITRI je strukovna nevladina organizacija, osnovana sa dugoročnim ciljem izgradnje i jačanja stabilnog i konzistentnog sistema alternativnog riješavanja sporova (što ukljucuje arbitražu, medijaciju i mirenje) u Bosni i Hercegovini. Rad Udruženja se prvenstveno odnosi na edukaciju, promociju i razvoj arbitraže u poslovnoj i pravnoj zajednici. Udruženje svake godine tradicionalno organizuje Sarajevske dane arbitraze.

“Prošle, 2017. godine u februaru smo organizirali konferenciju Treći sarajevski dani arbitraže o temi “Traženje efikasnosti u međunarodnoj arbitrazi – lekcije za BiH” koja je bila  posvećena jednom od najvažnijih trenutnih izazova u polju međunarodne arbitraže. Bosna i Hercegovina, kao nova arbitražna jurisdikcija u razvoju, susreće se sa potrebom adekvatnog prilagodavanja razvijenom i sofisticiranom globalnom arbitražnom sistemu”, kazala je Ramić.  

Konferencija, kako je dodala, predstavlja iskorak u pripremama praktičara, arbitara i drugih lica zainteresovanih za neophodne promjene.

“Po prvi put u BiH smo imali priliku ugostiti najveća imena iz svijeta arbitraže i to: James Menz, zamjenik sekretara u German Arbitration Institution, Tamara Manasijevic, ARP Andreas Reiner & Partners (Beč, Austrija), Filip Boras, Baker & McKenzie, Christoph H. Schreuer, Zeiler.partners, Vienna. U suštini BiH je bila centar okupljanja najvećih stručnjaka iz svijeta arbitraže, na što smo jako ponosni”, kazala je Ramić za Fenu.

Udruženje ARBITRI će i ove godine organizovati Četvrte sarajevske dane arbitraže na kojima će zajedno sa stranim i domaćim ekspertima razgovarati o investicionoj arbitraži.