Tržišta i finansije

BiH bi mogla uvesti trošarinu na električnu energiju


U pripremi je novi zakon o trošarinama, čiji bi prijedlog trebao biti usvojen do kraja lipnja ove godine, nakon čega će se krenuti u izradu pravilnika, kroz koji će najkasnije do kraja godine biti definirana visina trošarine na električnu energiju za domaćinstva i za poslovne subjekte.

Kako je rečeno, razmatra se opcija da trošarine na električnu energiju za domaćinstva budu nula, dok se još ne govori koliko bi trošarine iznosile za pravne osobe i gospodarstva, ali konačna odluka još nije donesena.

Naime, odredba 2003/96/EC od 27. listopada 2003. godine propisuje da minimalna trošarina za električnu energiju za poslovne i pravne osobe iznosi pola eura po megavatu i euro za domaćinstva, odnosno za neposlovnu primjenu.

Kako je objašnjeno, spomenuta odredba daje mogućnost da stopa trošarina na električnu energiju može iznositi nula, pod određenim uvjetima. U praksi, međutim, u većini europskih zemalja pozitivne trošarine na električnu energiju postoje i kreću se u iznosu od 1 do 100 eura po megavat-satu. Nekoliko zemalja ima nultu stopu na osnovu člana 15 spomenute odredbe, u kojem je propisano da se djelomično ili potpuno ukidanje trošarine može privremeno provesti onda kada zemlja treba da dosegne određene ekološke standarde u proizvodnji i potrošnji električne energije.

Druge su, pak, zemlje uvele nultu stopu trošarina na električnu energiju jer su taj trošak prebacile na porez na dodanu vrijednost. Odredba, međutim, prema spomenutom članu 15 “aktivno ohrabruje” zemlje članice da se primijeni pozitivna trošarinska stopa na električnu energiju.

S obzirom na to da se električna energija smatra ekološki prihvatljivijom od “prljavih” izvora energije, pojašnjeno nam je da EU odobrava uvođenje nižih stopa trošarina za električne lokomotive, tramvaje i trolejbuse i slične aplikacije u kojima postoji alternativa, kako bi se građane i gospodarske subjekte potaknulo da primijene ekološki prihvatljivija rješenja.

U Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje BiH rečeno je da trenutno ne postoji nijedan prijedlog za izmjenu propisa koji definiraju trošarine, te da se obratimo UNO koja se, kako je rečeno, bavi svim propisima EU kad su u pitanju trošarine na električnu energiju.

U Ministarstvu financija RS ističu da oni ne razmatraju mogućnost uvođenja trošarina na električnu energiju, dok iz Ministarstva financija FBiH jučer nije stigao odgovor.

Izvor Nezavisnih novina, međutim, ističe da je već održano nekoliko sastanaka i radnih grupa na kojima su stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije i Austrije pomagali našim organima pri izradi novoga zakona u kojem će biti i dio koji se odnosi na uvođenje trošarina na električnu energiju.

Naš trenutni zakon nije usklađen s odredbama EU i zato smo krenuli s pripremom izrade novoga, rečeno je.

Pojašnjenja radi, Srbija je u travnju 2015. godine uvela trošarine na električnu energiju, a cijena električne energije za domaćinstva je tada porasla za otprilike 15 posto,  pišu Nezavisne novine.