Tržišta i finansije

Pet milliona eura kreditnih linija za podršku rastu i razvoju malih preduzeća u BiH


Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je kredit Addiko Bank a.d. Banja Luka u iznosu od pet miliona eura s ciljem pružanja podrške rastu i razvoju malih preduzeća na lokalnom tržištu. Realizacija kreditne linije će se izvršiti dodjelom pojedinačnih dugoročnih kredita mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima. Ograničeni izvori dugoročnih finasiranja u BiH i dalje su glavna prepreka za rast privatnog sektora, što ovoj kreditnoj liniji daje na značaju.

Šef EBRD Ureda za Bosnu i Hercegovinu Ian Brown je izrazio zadovoljstvo započinjanjem i ovakve vrste saradnje sa Addiko Bank a.d. Banja Luka jer će omogućiti da se podrži razvoj ove banke i jačanje realne ekonomije.

“Zaista je bitno da se jača i podstiče angažman privatnih preduzetnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj kredit je jedan takav primjer, a nadamo se će ih biti još više” – izajvio je Brown.

Predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka Mario Ivanković je rekao da EBRD ovim finansiranjem pruža dodatnu podršku njihovom modelu poslovanja, ali i lokalnom bankarskom sektoru.

“Addiko Bank a.d. Banja Luka, kao jedan od značajnih tržišnih igrača, posvećena je unapređenju svog poslovanja i jačanju pozicije na tržištu. Drago nam je što će ovakva saradnja biti prvenstveno korištena za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća koji predstavljaju generator lokalne ekonomije, ali će takođe indirektno podržati i lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj” – dodao je Ivanković.

EBRD je, od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, investirala više od dvije milijarde eura za više od 145 projekata u zemlji. EBRD se fokusira se na pružanje podrške restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju bliskih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnije i održive upotrebe resursa, saopćeno je iz Addiko Bank.