Turizam i ekologija

Kako je sektor turizma rastao u proteklih pet godina u BiH


Turizam u Bosni i Hercegovini je jedan od najbrže rastućih sektora koji čini važan dio u ekonomiji u cijeloj državi. Bosna i Hercegovina je u grupi država sa značajnim turističkim razvojem u nekoliko posljednjih godina i prema procjenama Svjetske turističke organizacije nalazi se u vrhu spiska zemalja u svijetu po porastu broja turista sa godišnjim rastom koji je u proteklom razdoblju iznosio i do 20 posto na godišnjem nivou.

U periodu januar – decembar 2017. turisti su u BiH ostvarili 1.307.319 posjeta, što je više za 13,7 posto   i 2.677.125 noćenja, što je više za 12,3 posto  u odnosu na isti period 2016. godine. Broj noćenja domaćih turista bio je viši za 3,8 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 16,2 posto u odnosu na isti period 2016. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U poređenju sa 2012. godinom kada je u Bosni i Hercegovini registriran dolazak 747.827 turista, broj turista u prošloj godini povećan je za 74,8 posto, dok je ostvareni broj noćenja u prošloj godini u odnosu na 2012., kada je ostvareno 1.645.521 noćenje, povećan za 62,3 posto.

U strukturi noćenja stranih turista u prošloj godini najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (11,8 posto), Srbije (8,1 posto), Turske (7,3 posto), Italije (5,7 posto), Slovenije i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po (5,3 posto) i Poljske (4,8 posto), što je ukupno 48,3 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,7 posto  noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu u prošloj godini bili su turisti sa: Malte sa prosječnim zadržavanjem od 5,8 noći, iz Kuvajta od 3,7 noći, Irske sa 3,5 noći, Irana i Katara sa po 3,3 noći te Francuske i Rumunije sa po 3,1 noć.

Rezultat navedenih kretanja doveo je i do značajnog porasta prihoda od turizma koji daje veliki doprinos bosanskohercegovačkoj ekonomiji, te uz povećani godišnji rast dolazaka turista zabilježeno je brže širenje usluga u tom sektoru.

U BiH postoje i ljetne i zimske destinacije s kontinuitetom u turizmu tokom cijele godine. S obzirom na to da je pretežno planinska zemlja, Bosna i Hercegovina nudi destinacije iz oblasti ski-turizma, koje su među najboljim u Evropi i predstavljaju popularne zimske atrakcije za skijanje i planinarenje.

Značajan dio turističke ponude BiH osim gradova i njihovih  kulturno-istorijskih znamenitosti, predstavljaju različite aktivnosti vezane za rijeke, jezera, more i močvarna staništa, odnosno nacionalne parkove.

Uz navedene, svakako se izdvaja i vjerski turizam, kao veoma važan segment ukupnog turizma i turističke ponude u BiH sa svojim destinacijama na kojima se prepliću mnoge kulture i religije.