Tržišta i finansije

UIO pustila u funkciju novi elektronski portal E-porezi


Uprava za indirektno oporezivanje danas je pustila u funkciju novi portal E-porezi putem kojeg će poreski obveznici moći elektronski komunicirati sa UIO, saopšteno je iz ove institucije.

“Svi poreski obveznici koji su se registrovali kod nadležnog regionalnog centra UIO za korištenje elektronskih usluga, danas su putem elektronske pošte dobili predpristupne parametre za prvi ulazak na novi elektronski portal E-porezi. Portal je dostupan za poreske obveznike na ovom linku kojem se može pristupiti putem nekog od web pretraživača (Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox). Nakon prvog ulaska na portal sa predpristupnim parametrima svi korisnici prvo moraju promijeniti šifru sa kojom će svaki sljedeći put ulaziti na portal. Opcija za izmjenu šifre nalazi se u meniju Upravljanje pristupom portalu”, naveli su iz UIO.

Nakon toga, registrovani korisnici elektronskih usluga UIO, mogu podnostiti prijave za PDV i akcizu elektronskim putem u zakonski predviđenim rokovima. Rok za podnošenje prijave za poreski period 01.01.-31.01.2018. godine i plaćanje obaveze po PDV prijavi za ovaj poreski period je ponedjeljak 12.01.2018. godine.

Poreski obveznici, koji se još uvjek nisu registrovali kao korisnici elektronskih usluga UIO, od danas svoje prijave za registraciju mogu podnositi elektronskim putem preko portala E-porezi, a u skladu sa važećim Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO (“Službeni glasnik BiH”, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine).

Koristeći elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl.