Investicije

Albanija regionalni lider u privlačenju stranih investicija


Reforme koje provodi vlada u korist poslovne klime, te pozicija Albanije kao važne kapije ka istočnoevropskim i balkanskim zemljama, pomogli su toj državi da privuče oko 13 posto obima stranih investicija u regiji.

Direktne strane investicije su u 2017. godini prešle milijardu dolara, dok se očekuje da priliv u ovoj godini bude još veći, izvještava Albanska novinska agencija ATA.

Albanski premijer Edi Rama smatra da su strane investicije ključni pokretač ekonomskog rasta i najviši prioritet njegove vlade. Albanija već ima potpuno novi regulatorni okvir posebno usmjeren na privlačenje stranih ulaganja ili „buđenje“ domaćeg kapitala.

Sektori koji nude najbolje mogućnosti za ulaganja su energetika, rudarstvo, prijevoz, infrastruktura, elektrokomunikacije, upravljanje otpadom, turizam, poljoprivreda i ribolov, te tehnologija.

Albanska vlada je također usvojila paket poreznih poticaja za strateška ulaganja, većinom u sektoru turizma, koji je posljednjih godina zabilježio visoku stopu rasta.

Službena statistika govori o prihodima od turizma oko 1,5 milijardi eura (oko 8,4 posto BDP-a te zemlje) 2017. godine, a ove godine vlada očekuje 1,7 milijardi eura prihoda iz ovog sektora.

Ovaj paket propisuje da će od 1. januara 2018. godine novoizgrađeni hoteli biti oslobođeni plaćanja poreza na deset godina. Istovremeno, predviđeno je smanjenje poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u turizmu s trenutnih 20 na šest posto.

Tijekom 2017. godine, izvoz robe iz Albanije dosegnuo je 273 milijarde leka, što je za 12,1 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je uvoz robe iznosio 626 milijarde leka, što je za 8,1 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Albanija je tijekom 2017. godine najviše izvozila u Italiju, Kosovo i Španiju.