Tema u fokusu

Wiener osiguranje – lider u oblasti povećanja udjela životnog osiguranja na tržištu BiH


Wiener osiguranje, koje se nalazi među deset najboljih osiguravajućih kompanija u BiH, postalo je lider u ukupnom povećanju premije životnog osiguranja u 2017. godini, ostvarivši preko 100 posto povećanje u odnosu na prethodne godine. Osim toga, ova renomirana kompanija pozicionirala se kao lider i u oblasti isplate šteta.

Piše: Irena Vasić-Dobrić

Wiener osiguranje je na tržištu BiH prisutno više od 20 godina. Tu imaju razgranatu mrežu od 50 poslovnica, u kojima radi oko 200 stručnih savjetnika za prodaju svih proizvoda osiguranja, kao i specijalizovanu kompaniju za usluge tehničkih pregleda.

Inače, Wiener osiguranje članica je najveće osiguravajuće grupacije u centralnoj i istočnoj Evropi – Vienna Insurance Group (VIG), koja posluje u 25 zemalja i ostvaruje godišnju premiju od 9 milijardi eura. Prema riječima Gorana Mandića, člana Uprave Wiener osiguranja, iz godine u godinu ostvaruju sve bolje poslovne rezultate.

”Prema najvažnijem indikatoru u segmentu poslovanja osiguranja – premiji, apsolutni smo lider u Republici Srpskoj, dok se u Federaciji BiH sve više penjemo na ljestvici tržišnog učešća. Tokom 2017. godine, iz mjeseca u mjesec ostvarili smo od 15 do 20 posto povećanja realizovane premije u odnosu na prethodni period, dok smo u životnim osiguranjima glavni generator rasta ukupnog tržišta životnih osiguranja, jer ostvarujemo preko 100 % povećanja u odnosu na prethodne periode”, kaže Mandić.

Wiener osiguranje se primarno bavi poslovima neposrednog osiguranja, u okviru kojih obavlja poslove neživotnog i životnog osiguranja, te ima jednu od najboljih ponuda na bh. tržištu, bilo da je riječ o fizičkim ili pravnim licima.

”Za fizička lica nudimo sve, od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti do specifičnih imovinskih i životnih osiguranja, kao što su osiguranje stana ili kuće, životna osiguranja za djecu ili penzionere. Za pravna lica nudimo veliku lepezu posebnih programa osiguranja za mala, srednja ili velika preduzeća, za imovinu i cjelokupno poslovanje, tzv. „all risk“ pokrića”, dodao je Mandić.

Osim toga, Wiener osiguranje je poznato i kao jedan od lidera u isplati šteta na tržištu. Ovakav način poslovanja je moguć, jer se dodatno osiguravaju, odnosno reosiguravaju preko najvećih svjetskih reosiguravajućih kuća, zahvaljujući članstvu u Vienna Insurance Group.

”O kakvoj osiguravajućoj zaštiti je riječ dokazali smo nakon katastrofalnih poplava u BiH, kada smo zahvaljujući dodatnim programima reosiguranja isplatili preko 60 miliona KM šteta po osnovu poplava, po čemu držimo svojevrsni rekord. Mnogi životi i poslovanja su se brzo oporavili zahvaljujući tome pa se trudimo da takvu vrstu osiguravajuće zaštite ima što veći broj fizičkih i pravnih lica u BiH”, tvrdi Mandić.

O kakvoj osiguravajućoj zaštiti je riječ dokazali smo nakon katastrofalnih poplava u BiH, kada smo zahvaljujući dodatnim programima reosiguranja isplatili preko 60 miliona KM šteta po osnovu poplava, po čemu držimo svojevrsni rekord.

U Wiener osiguranju veoma cijene pouzdanost u poslovanju i smatraju da je upravo pouzdanost jedna od najvažnijih kategorija za održivi rast i razvoj poslovanja kompanija u BiH.

”I sami godinama njegujemo pouzdanost i kvalitet u radu, kao i zagarantovanu isplatu šteta, te na taj način nastojimo dati dodatni doprinos pouzdanosti poslovanja domaćim kompanijama. Dokazani smo na polju pružanja osiguravajuće zaštite od najvećeg broja rizika u sklopu osnovnih osiguranja i kao garant isplate šteta. Primjera radi, držimo i svojevrsni rekord, jer smo na našem tržištu isplatili najveći iznos pojedinačne štete u iznosu višem od 30 miliona KM, po osnovu šteta od poplava”, kaže Mandić.

Osim pouzdanosti, u radu Wiener osiguranja veoma su bitni i kvalitet osiguravajućeg pokrića i usluga, profesionalnost, briga za klijenta, društveno odgovorno poslovanje i pomaganje velikom broju udruženja i lica, kao i humanost zaposlenih, koju njeguju kroz posebne programe društveno odgovornog rada i volontiranja.

”Da bi Wiener osiguranje postizalo još bolje poslovne rezultate potrebna je, prije svega, veća regulisanost tržišta i uspostavljanje fer igre. Iako regulatori rade puno na tome, ipak se i dalje suočavamo sa nelojalnom konkurencijom i sivim zonama njihovog poslovanja, velikim brojem osiguravajućih kompanija na malom tržištu i sl. U fer tržišnoj utakmici se lako vidi ko daje najbolje rezultate pa je tako i treba formirati, a najviše koristi od toga će imati klijenti, jer će dobiti ono što im je garantovano kroz osiguravajuće pokriće”, tvrdi Mandić.

Iako već ostvaruju znatno povećanje realizovane premije, u Wiener osiguranju planiraju tako nastaviti i u 2018. godini, sa posebnim fokusom na imovinska i životna osiguranja.