Tržišta i finansije

MMF: Makroekonomske prilike u BiH povoljne, rast nedovoljan


Međunarodni monetarni fond (MMF) je nakon zaključenja konsultacija prema članu IV sa Bosnom i Hercegovinom za 2017. godinu objavio izvještaj o prvom pregledu po osnovu proširenog aranžmana.

U izvještaju se navodi da su makroekonomske prilike u Bosni i Hercegovini (BiH) stabilne, ali je rast nedovoljan da bi došlo do smanjenja nezaposlenosti i postizanja konvergencije prihoda sa EU. Posljednjih godina, došlo je do smanjenja unutrašnjih i vanjskih neravnoteža.

Privredna aktivnost počela je da se oporavlja sa preokretom situacije u Evropi, a očekuje se da će srednjoročno i dalje rasti, vođena investicijama u javnu infrastrukturu i realizacijom strukturalnih reformi.

Otvaranje novih radnih mjesta je ključ za smanjenje visoke stope nezaposlenosti i postizanje konvergencije prihoda sa Evropskom unijom. Domaća politika predstavlja negativan rizik, dok su eksterni rizici uravnoteženiji.

Politike treba da imaju za cilj povećanje potencijala rasta i saniranje strukturalnih slabosti, uz očuvanje ekonomske i finansijske stabilnosti. Među njima su i strukturalne reforme kojima se podstiče potencijal rasta i zapošljavanja putem unapređenja investicione klime, preorijentisanje strukture javne potrošnje sa ukupnih izdvajanja za plate na kapitalne investicije, unapređenje finansijskog regulatornog okvira i unapređenje finansijske stabilnosti, te jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora zemlje.

Vlasti su ostvarile napredak na realizaciji politika po osnovu proširenog aranžmana (EFF), uprkos zastoju u zaključenju prvog pregleda. Prošireni aranžman, koji je odobren u septembru 2016. godine (443.042 miliona SDR; 167,06 procenata kvote) akcent stavlja na povećanje potencijala BiH za rast uz očuvanje makroekonomske stabilnosti.

Institucije su tražile odustajanje od kriterijuma izvršenja čiji je rok bio kraj juna 2017. godine, a ticao se neto kreditiranja (budžetski bilans) za institucije Bosne i Hercegovine (IBiH) i centralnu Vladu Federacije (FBiH). Ispunile su nekoliko prethodnih mjera za prvi pregeld i ostvarile napredak na realizaciji strukturalnih odrednica, iako je kod nekih odrednica došlo do kašnjenja iz tehničkih razloga ili razloga kapaciteta.

Na osnovu dosadašnjeg ostvarenja i politika koje su vlasti predložile za naredni period, stručni tim preporučuje zaključenje prvog pregleda. Osoblje podržava zahtjev vlasti za dvanaestomjesečno produženje perioda EFF-a i promjenu dinamike povlačenja sredstava.

Iznos od 63.4125 milion SDR-a bio bi raspoloživ po zaključenju ovog pregleda, čime bi ukupni iznos pouvučenih sredstava po osnovu EFF-a iznosio 126.8250 miliona SDR-a. Stručni tim također podržava zahtjev za odustajanje od kriterijuma izvršenja pošto su odstupanja bila privremena ili manja, saopćeno je iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a u Sarajevu.