Investicije

Reformama do novih investicija u Stocu


Današnjim potpisivanjem ugovora, Općina Stolac je službeno pristupila Projektu privlačenja investicija i poboljšanja gospodarskog okruženja na lokalnoj razini – LIFE, što ga implementira Međunarodna financijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Bosni i Hercegovini. Načelnik Općine Stolac Stjepan Bošković, britanski veleposlanik u BiH Edward Ferguson i predstavnici Grupacije Svjetske banke prezentirali su očekivane učinke ovog projekta koji ima za cilj unaprijediti gospodarsko okruženje u općini Stolac i time privući nove investicije.

Implementacijom projekta LIFE Općina Stolac napravit će iskorak u podizanju konkurentnosti svoga privatnog sektora čineći napore na smanjenju troškova poslovanja, skraćenju vremena potrebnog za pribavljanje dozvola i suglasnosti, te dodatnim povećanjem transparentnosti u radu općinskih tijela uprave i krenuti smjerom privlačenja investicija.

S obzirom na ambiciozne ciljeve, realizacija projekta već je praktično počela. Jedan od osnovnih ciljeva projekta je optimizacija, pojednostavljenje i unaprjeđenje administrativnih procedura, kako bi građani i gospodarstvenici općine Stolac brže i jednostavnije pribavljali potrebna rješenja i suglasnosti, kako za privatne, tako i za poslovne svrhe.

Projekt LIFE posebno je usmjeren na dio poslova Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu tj. postupaka vezanih uz izdavanje građevinskih dozvola, gdje će se provoditi aktivnosti na uspostavi tzv. jednošalterskog koncepta. U praksi će to značiti da investitor na jednom mjestu predaje zahtjev i osnovnu dokumentaciju glede lokacije i samoga projekta, a nakon toga općinska administracija postupak provodi po službenoj dužnosti, te u ime podnositelja zahtjeva pribavlja suglasnosti različitih službi nadležnih za pojedine segmente postupka i tako značajno rasterećuje investitora.

Projekt nastoji i uspostaviti model za provedbu dijaloga s poslovnom zajednicom, u okviru kojeg bi se razmatrale inicijative gospodarstvenika i investitora. Dijalog s gospodarskom zajednicom od ključnog je značaja za identifikaciju prepreka čije je rješavanje osnovni preduvjet za intenziviranje gospodarskih aktivnosti u općini.

Grupacija Svjetske banke aktivno podupire proces provođenja regulatornih reformi u Bosni i Hercegovini skoro 10 godina. Projektom LIFE, u protekle 2 godine, uspješno su provedene reforme u 13 jedinica lokalne samouprave, a predviđenom dinamikom projektne aktivnosti u općini Stolac, zajedno sa još 7 općina koje su obuhvaćene trećim krugom implementacije, trebale bi se realizirati do kraja ove godine.