Novosti

Još jedan pokušaj prodaje “Aide” u Tuzli i “Muške vode” u Kladnju


U nekadašnjem obućarskom gigantu “Aidi” stečaj je pokrenut prije dvije godine. Do sada je održano desetak različitih prodaja. Konkretno, preostalo je još prodati pogon u Tuzli, kao još jedini ”Aidin” objekat koji nije unovčen. Na prodaji će biti 5. marta. To je već sedmi pokušaj.

“U momentu izrade dokumentacije za donošenje odluka, procijenjena vrijednost kompletnog objekta je oko 7.020.000 KM. U skladu s odlukama Odbora povjerilaca u sedmoj prodaji predviđena je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati u iznosu od 3.853.000 KM, što u osnovi čini oko 55 posto procijenjene vrijednosti” – izjavio je stečajni upravitelj firme “Aida” Mehmed Krainović.

Ima interesa potencijalnih novih vlasnika, ali stečajni upravitelj pretpostavlja da oni čekaju da se cijena imovine umanji.

Zainteresiranih je bilo i u slučaju Kompleksa ”Muška voda” u Kladnju koji je također u stečaju. Stečajna upraviteljica navodi kako su sami pokušali stupiti u kontakt s nekim bh. internacionalnim sportistima i ponuditi im kompleks na prodaju. Obično je ograničavajući faktor bio pristupni put do ovog turističkog bisera.

“Cijena je 2.743.000 KM i ona je umanjena za procijenjenu vrijednost od nadležnog sudskog vještaka za 20 posto” – istakla je stečajna upraviteljica ”Kompleks Muška voda u stečaju’ Asima Pračić.

U slučaju kompleksa Muška voda još nije preciziran datum prodaje, ali se zna da će biti oko 20. marta. Čekaju suglasnost suda na tekst i objavu oglasa. Ako prodaje uspiju, novac će ići povjeriteljima. U slučaju ”Aide” već se zna da će novac prioritetno ići u fondove za PIO i zdravstveno osiguranje. Na taj će način biti povezan radni staž, a što je direktna korist za bivše radnike.