Novosti

Ajnadžić predstavio projekte zapošljavanja i samozapošljavanja mladih


Načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić održao je sastanak sa djecom šehida i poginulih boraca te općine kojima je predstavio projekte koje ta lokalna zajednica realizira za mlade ljude koji žive na njenom području.

“U općini Centar je 140 porodica djece šehida i poginulih boraca, to je ciljna grupa općinske administracije i dogovaramo način kako osigurati sredstva kojima im možemo pružiti bolje uslove za život i rad”, kazao je načelnik Ajnadžić.

Želja im je, kazao je, da se nađe način kojim će mlade motivirati da pokrenu vlastite biznise, razvijaju poslovnu kulturu, te da steknu korisno znanje i vještine.

Stoga je danas u Domu mladih na Skenderiji predstavio neke projekte, kao što su: poticaj zapošljavanja mladih kroz finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i samozapošljavanja mladih, besplatni projekti za mlade u Centru kulture i mladih, finansiranje omladinskih projekata, kao i podrška mobilnosti mladih.

Neki od predstavljenih projekata su i stipendiranje učenika i studenata, te program obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija.