Novosti

“Zenicatrans – prevoz putnika” radi na poboljšanju gradskog i prigradskog prijevoza


Novi menadžment Javnog komunalnog preduzeća “Zenicatrans – prijevoz putnika” planira u narednom periodu izvršiti potpunu reorganizaciju poslovnih procesa i društveno zbrinjavanje viška zaposlenih radnika, te radnika pred penzionisanjem, kao i uraditi izmjenu kvalifikacione strukture zaposlenika.

Preduzeće, kojem je osnovna funkcija održavanje gradskog i prigradskog saobraćaja, proteklih godina posluje uz veće probleme financijske prirode, a promjenom rukovodnog kadra i novim članovima nadzornog odbora nastoji se značajno poboljšati poslovanje, te usluge građanima i uslovi rada.

U procesu reorganizacije poslova nadzorni odbor preduzeća je za izvršnu direktoricu za tehničke poslove imenovao magistra saobraćaja i komunikacija Irhanu Beganović, koja je u proteklom periodu obavljala poslove voditelja saobraćaja i planera mrežnih linija.

“Nama su sada potrebni mladi i obrazovani kadrovi, koji će u narednom periodu konsolidacije firme doprinijeti svojim znanjima i vještinama da ovo preduzeće vratimo na mjesto koje mu pripada” – kaže novi direktor Besim Husaković.

U gradskom budžetu za ovu godinu osigurana su i sredstva za nabavku novih autobusa, koji bi trebali značajno poboljšati kvalitetu gradskog i prigradskog prijevoza, ali i obezbjediti bolje uslove za rad zaposlenih.