Investicije

Interes investitora za otvaranje novih proizvodnih kapaciteta u tuzlanskom kantonu


Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona razgovarala je s delegacijom Općine Gradačac o realizaciji potencijalne poslovne investicije vrijedne oko deset miliona KM, koja bi značila izgradnju nove fabrike za obradu drveta u Gradačcu, saopćeno je iz kantonalne vlade.

Kako je na sastanku rečeno, riječ je o bosanskohercegovačkoj kompaniji koja ima poslovnu saradnju sa švedskom Ikea-om te osim pogona u Fojnici, u cilju proširenja proizvodnih kapaciteta, planira se izgradnja dodatnih pogona u Gradačcu.

“Gradačac ima prostorne i druge infrastrukturne kapacitete za smještaj ovog proizvodnog pogona koji bi bio dodatni poticaj razvoju privrede Tuzlanskog kantona” – rekao je na sastanku općinski načelnik Edis Dervišagić.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović izrazio je zadovoljstvo iskazanim interesom investitora za ulaganje na području tog kantona.

“Ovakav interes zaslužuje da mi sve naše kapacitete stavimo na raspolaganje i pomognemo eventualnoj realizaciji projekta. Ipak, ono što se javlja kao značajan ograničavajući faktor jeste dostupnost odgovarajućih količina drvne sirovine, posebno ako se ima u vidu da ponuda drvnog sortimenta Javnog poduzeća Šume TK ne može zadovoljiti ni postojeće kapacitete drvoprerađivača s područja našeg kantona te su i oni prinuđeni da uvoze znatne količine drvne sirovine” – rekao je Suljkanović.

S ovim stavom složili su se i kantonalni ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te unutrašnjih poslova Husein Topčagić i Mufid Klinčević, kao predstavnici Javnog poduzeća Šume TK.

“Šume TK se već susreću sa znatno većom potražnjom za drvnom sirovinom nego što to javni šumski fond može da opsluži u ovom momentu. S tim u vezi treba imati u vidu da bi svaka dodatna potražnja ugrozila rad postojećih kompanija u drvoprerađivačkoj industriji, a samim tim i postojeća radna mjesta” – rekao je direktor poduzeća Kadrija Omazić.

Dogovoreno je da na narednom sastanku, kada će se razgovarati direktno s investitorima, budu prezentirana konkretna situacija i drvni kapaciteti Tuzlanskog kantona, kako bi se investitor i sam mogao opredijeliti za svoje poslovne aktivnosti.

“Nama kao Vladi sigurno imponira interes investitora da dođu i ulože kapital na području našeg kantona, ali Vlada mora biti osjetljiva i očuvati poslovni ambijent za rad i djelovanje postojećih privrednih društava i radna mjesta koja su u okviru njih već otvorena” – zaključio je premijer Suljkanović.