Turizam i ekologija

U općini Stari Grad prezentovan projekt “Urbana poljoprivreda”


Prezentacija projekta “Urbana poljoprivreda” kojeg realizuje Turska razvojna agencija (TIKA), a kojim se predviđa intenzivna proizvodnja povrća na balkonima posredstvom vertikalnih sistema za uzgoj, održana je jučer (22.02.2018. godine) u Općini Stari Grad.

Adis Hadžović, pomoćnik načelnika za privredu Općine Stari Grad pojasnio je kako je došlo do učešća u projektu “Urbana poljoprivreda”.

Općina Stari Grad se uključila u ovaj projekat na poziv TIKA-e i koordinatorice projekta prof. dr. Lutvije Karić. U proteklom periodu smo nastojali animirati građane da prisustvuju prezentaciji i uključe se u projekt, a odziv je više nego zadovoljavajući“, objašnjava Hadžović. Dodao je kako je projekt najviše namijenjen građanima u stanju socijalne potrebe, nezaposlenim, penzionerima.

Prof. dr. Lutvija Karić, profesorica za oblast povrtlarstva pri Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu i koordinatorica projekta, izjavila je da je urbana poljoprivreda namijenjena korisnicima koji nemaju priliku da uzgajaju povrće i začinsko bilje jer nemaju zemljište za to.

“U ovaj sistem će biti uključeni korisnici koji nemaju svoje zemljište, a koji žele time da se bave. Radi se o proizvodnji povrća na balkonima posredstvom vertikalnih sistema za uzgoj. Projekt finansira TIKA i bit će izabrani korisnici na osnovu popunjenih anketa. Predviđena je dodjela 100 posuda, gdje će biti desetak vrsta povrtlarskog ili začinskog bilja”, kazala je Karić. Naglasila je da je projekt dalje moguće proširiti i na škole gdje ga bude moguće tehnički relizovati.

“Ovo je početak projekta i nadamo se da će biti dobro prihvaćen i da će se proširiti i na nove zgrade. Dodijelit će se i biljke u fazi rasada. Ne zahtijeva puno prostora, ne uzurpira prostor, to je zidna površina. U prvoj fazi projekt uključit ćemo 50 korisnika, a u drugoj godini još 450. Mogu se prijaviti korisnici iz svih općina”, rekla je Karić.

Svi zainteresirani građani mogu se prijaviti tako što će popuniti anketu tijekom narednih sedam dana u Službi za privredu Općine Stari Grad, IV sprat, soba 406.

Projekt “Urbana poljoprivreda” predlaže iskorištavanje površina za intenzivnu proizvodnju, kao što su balkoni. Intenzivni vertikalni sistemi pretvaraju površinu od 8m2 (npr balkon dimenzija 2×4 metra), u proizvodnu površinu od 20m2, uspoređujući broj biljaka po m2. Prema procjenama, upotrebom naprednih sistema proizvodnje, 18m2 prostora može zadovoljiti potrebe domaćinstva za hranom.