Tržišta i finansije

Konaković: Kanton Sarajevo je kičma ekonomije BiH


Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković jučer je ugostio ambasadora Republike Italije u Bosni Hercegovini Nicolu Minasija s kojim je razgovarao o aktualnim dešavanjima u Kantonu Sarajevo i BiH, a posebno o aktivnostima i projektima koje je Vlada KS realizirala u protekle tri godine mandata.

“Kanton Sarajevo je kičma ekonomije BiH, a u prilog tome govori podatak da je u prošloj godini na jedinstveni račun trezora uplatio 2,7 milijardi KM od indirektnih poreza. Govoreći o bruto-društvenom proizvodu i indirektnim porezima, u Sarajevu svake godine bilježimo rast za novih oko 100 miliona KM. U pet zadnjih godina ukupan rast prihoda te vrste je bio oko 750 miliona KM, a od kojih je više od 600 miliona ‘ubrano’ u ovom kantonu”, informisao je ambasadora premijer Konaković.

Po njegovim riječima, bilježi se i privredni rast kao i rast broja zaposlenih u Kantonu Sarajevo.

“Dvadeset posto je novoregistrovanih malih i srednjih preduzeća. U posljednje tri godine na području kantona je zaposleno oko 10.000 ljudi, dok se istovremeno smanjuje broj uposlenih u javnom sektoru. Zatekli smo 11.500 uposlenih u ovom sektoru, a njihov broj je sada smanjen na 10.700”, dodao je premijer Konaković.

Zatečeni deficit od 150 miliona KM u mandatu ove Vlade smanjen je na trenutnih 50 miliona KM.

Istakao je i da su u ovom periodu u značajnoj mjeri riješeni neki od ključnih problema u oblasti komunalne privrede, a odnose se na vodosnabdijevanje, gradski prijevoz i isporuku toplotne energije.

“Najveći problem ovog društva je korupcija i to je kočnica razvoja generalno. I na tom planu je Kanton Sarajevo napravio značajne iskorake, a to je u svom izvještaju Vašingtonu naveo i bivši ambasador OSCE-a Jonathan Moor. Istaknut je rad Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije kao jedinog koji je ostvario značajne rezultate u borbi protiv ove pošasti u BiH. Zahvaljujući radu Tima u zadnje dvije godine pokrenuto je više od 100 novih predmeta pred nadležnim Tužilaštvom i sudovima vezanih za različite vrste koruptivnih radnji”, naglasio je ovom prilikom premijer Konaković.

Tema razgovora, između ostalog, bila je i problematika jezika u školama a tim povodom premijer je istakao da se u Kantonu Sarajevo nikada neće desiti odvijanje nastavnog procesa po principu “dvije škole pod jednim krovom”. Naveo je da su toku izmjene važećeg zakona u KS po uzoru na onaj u Tuzlanskom kantonu, a u kojem će biti navedeno da će se nastava izvoditi na jezicima naroda u BiH i uz poštivanje prava drugih naroda i standarda OSCE-a s čijim je predstavnicima to pitanje već usaglašeno.

Ambasador Minasi je pozdravio ove aktivnosti Vlade KS, a posebno u segmentu borbe protiv korupcije.

“Ovime potvrđujete da je Kanton Sarajevo zaista vodeći u BiH kao i da može biti pozitivan primjer drugim kantonima. Lično mislim da sve ovo može biti prednost i za Bosnu i Hercegovinu kada su u pitanju procesi evropskih integracija. Regije su bitan segment tih procesa a ovakav Kanton Sarajevo tu može napraviti bitnu prevagu”, naglasio je ovom prilikom ambasador Minasi.