Investicije

Palestinski privrednici u FIPA-i: Interes za ulaganja u četiri sektora u BiH


U pratnji ambasadora Palestine u BiH Rezeqa Namoorae, delegacija palestinskih investitora dr. Adnan Mjalli, direktor kompanije Migusa Mjalli Investment Group, Khader Aljeraisi, direktor kompanije El Djarissi Motors Company, Khader Jureisy, te savjetnik predsjednika Palestine dr. Ahmed Majdalani,  posjetili su Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi s direktorom Gordanom Milinićem razgovarali o mogućnosti investiranja u BiH.

Ova posjeta FIPA-i je najavljena prilikom posljednje posjete ambasadora Namoore Agenciji, koji je prenio zainteresiranost privrednika za ulaganje u nekoliko privrednih sektora u BiH.

Navedeni palestinski privrednici, koji dugi niz godina žive i rade u SAD i Velikoj Britaniji, su iskazali interes za ulaganje u bankarski sektor, hemijsku i farmaceutsku industriju, te zdravstveni sektor BiH.

Direktor Milinić je upoznao privrednike s trenutnim trendovima priliva stranih ulaganja u BiH, nadležnostima Agencije, te uslugama koje pruža stranim investitorima u svim fazama investiranja, ističući da je FIPA spremna u svakom momentu pružiti sve potrebne informacije palestinskim privrednicima i biti im na usluzi u svim daljim fazama i razgovora i pokretanja investicije u BiH.

Privrednicima je održana i prezentacija o mogućnostima ulaganja u BiH, u okviru koje su prezentirane informacije o ekonomskim indikatorima BiH, statusu stranih investitora, prilivu stranih investicija, te stranim investitorima koji posluju u BiH.

Također su im prezentirani trenutno raspoloživi projekti iz hemijske i farmaceutske industrije BiH.

FIPA će biti u kontaktu s investitorima kako bi im pružila sve potrebne informacije i dala podršku u narednim razgovorima s nadležnim vlastima u BiH i u implementaciji projekata.