Tržišta i finansije

PDV na uvoz povećao prihode od indirektnih poreza u BiH


Najvažniji segmenti rasta bruto prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u 2017. godine su PDV na uvoz (304,5 miliona KM), domaći PDV (48,7 miliona KM), te u manjoj mjeri prihodi od carina, putarine, akciza na derivate nafte i duhanske prerađevine.

U 2017. je isplaćen rekordan iznos povrata PDV-a, čak 209,5 miliona KM više nego u 2016.godini.

Rast povrata se može povezati s izuzetno visokim rastom izvoza od 17,4 posto, te snažnim rastom uvoza od 12,2 posto, podaci su Odjeljenja UIO za makroekonomsku analizu.

Iako je, i pored turbulencija u cijenama nafte na svjetskom tržištu, zabilježen rast prihoda od akciza na derivate nafte od 1,9 posto (bruto), po mjesečnoj shemi naplate može se zaključiti da je važan faktor rasta i ove godine bila potrošnja nerezidenata u tranzitu, uključujući i turizam, te prekograničnoj i malograničnoj potrošnji, koja je posljedica regionalne konkurentnosti cijena derivata u BiH.

Nakon buma sredinom godine u konačnici je ostvaren skroman rast prihoda od akciza na duhanske prerađevine. Po shemi naplate može se zaključiti da je rast naplaćenih akciza bio posljedica povećanih kupovina pred povećanje cijena cigareta sredinom godine, te povećana potrošnja nerezidenata.

U 2017. nastavljen je trend rasta prihoda od indirektnih poreza iz 2016.godine,i to u visini od 3,5 posto.

Iznos naplaćenih neto prihoda od 5,726 milijarde KM je najveći od osnivanja UIO.