Tržišta i finansije

Predviđanje tržišta rada osnova za osiguranje garantiranog zaposlenja


U kontekstu stalnih društvenih, ekonomskih i političkih promjena i zbog opsežnog širenja informacija i komunikacijskih tehnologija, predviđanje tržišta rada postaje osnova za osiguranje garantiranog zaposlenja građana.

Rečeno je to na konferenciji “Sveobuhvatni pristup istraživanju i predviđanju tržišta rada” koju je u Sankt-Petersburgu organizirala Svjetska asocijacija javnih službi zapošljavanja (WAPES) u okviru Drugog međunarodnog foruma o radu.

Taj forum, kojem je prisustvovao i direktor Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić, organizirala je 1. i 2. marta Vlada Sankt-Peterburga i Državni univerzitet Sankt-Peterburg uz podršku Vlade Ruske Federacije.

Na konferenciji o tržištu rada razgovaralo se o tome kako predviđati tržište rada, kako predvidjeti buduća tražena zanimanja i zanimanja koja će nestati te o uzajamnom djelovanju obrazovanja, poslodavaca i javnih službi zapošljavanja u procesu izrade informacija s tržišta rada.

Ocjenjeno je da odgovarajući pristup u predviđanju stanja na tržištu rada omogućava stručnjacima da procijene situaciju u ponudi radne snage i potražnji, predvide potencijalni broj i sastav nezaposlenog stanovništva koje će tražiti posao u doglednoj budućnosti i postati klijenti javnih službi za zapošljavanje.

To, također, omogućava službama zapošljavanja da provode pametnu raspodjelu radne snage na tržištu rada i definiraju količinu potrebne obuke i prekvalifikacija za višak radne snage i nezaposlene u skladu s potrebama tržišta rada.

Sve to, istaknuto je na konferenciji, trebalo bi osigurati poslodavcima kvalificirane radnike u skladu sa njihovim zahtjevima i dovesti do efikasnijeg korištenja radne snage u zemlji, saopćeno je iz Agencije za zapošljavanje BiH.

Na skupu je zaključeno, efikasno predviđanje tržišta rada omogućava procjenu iznosa finansijskih sredstava koje je potrebno dodijeliti za provedbu programa u oblasti zapošljavanja, da se postave prioriteti u politici zapošljavanja te da se izrade mjere usmjerene na sprječavanje nezaposlenosti.