Tržišta i finansije

Privredni forum: Iran veliko tržište, šansa za izvoz bh. proizvoda


BiH i Iran imaju značajne privredne potencijale i pred dvjema zemljama su brojne mogućnosti za ekonomsku suradnju, posebno u oblastima energije, metalske i agroindustrije industrije, građevinarstva, papirne industrije i drugim sektorima – istaknuto je danas na Privrednom forumu BiH – Islamska Republika Iran.

Cilj foruma, koji je organizirala Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) u saradnji sa Ambasadom Islamske Republike Iran, jeste unapređenje privredne saradnje dviju zemalja, u pogledu trgovinske razmjene i zajedničkih ulaganja, putem direktnog povezivanja privrednika i promocije investicionih prilika.

Delegacija iranskih privrednika stigla je u BiH zajedno sa ministrom vanjskih poslova te države Mohammadom Javadom Zafirom. Biznismeni iz Irana posluju u raznim  oblastima: poljoprivredno-prehrambeni sektor, građevinarstvo, zdravstvo i zdravstveni turizam, medicinska oprema, inženjering, rudarstvo, IT, farmaceutska industrija, petrohemija. Među članovima delegacije su i trgovačke kompanije i investitori.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić je kazao da postoji velika zainteresiranost za poslovnu saradnju, te da će na bileteralnim sastancima privrednika prisustvovati predstavnici više od 30 iranskih i 40 bh. kompanija.

“Najvažnije je da se dovrši sporazum o preferencijalnoj trgovini, a također je bitno da naši proizvođači imaju priliku da iz Irana povoljnije uvezu kvalitetene sirovine i materijal za proizvodnju. Treba naglasiti i da je Iran  jedno veliko tržište gdje se može plasirati veliki broj naših proizvoda”, istakao je Egrlić.

Napomenuo je da trgovinska razmjena između dviju zemalja iznosi svega šest miliona KM, te da  ne odražava pravo stanje i kapacitete jedne i druge zemlje, a pokrivenost uvoza izvozom je 43 posto. U bh. uvozu iz Irana prednjači voće, datule, a u izvozu hemijski proizvodi.

Podpredsjednik Iranske komore za privredu, industriju, rudarstvu i poljoprivredu Masoud Khansari je izjavio da je Iran, od samog proglašenja nezavisnosti i priznanja BiH, cijelo vrijeme razvijao dobre odnose sa BiH.

“Za razliku od političkih odnosa kojima u ovom periodu možemo biti izuzetno zadovoljni, mi dosad nismo razvili ekonomsku saradnju i odnose kakve bismo željeli i za kakve postoje potencijali na obje strane. Nadam se da će ova posjeta rezultirati time da se naša ekonomska saradnja na različitim poljima razvije”, naveo je Khansari.

Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Mohammad Javad Zafir je posebno istakao mogućnosti saradnje u energetskom sektoru, te naglasio da će učiniti sve što je potrebno da bi se olakšala saradnja privrednika dviju država.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je naveo da je obim vanjskotrgovinske razmjene dviju zemalja skroman i da su mogućnosti i BiH i Irana mnogo veće.

“Šanse postoje, obzirom da BiH ima svoje izvozne adute, ali postoje brojne prepreke boljoj ekonomskoj saradnji – bolji sporazum o preferencijalnoj trgovini, a tu je i jedan vrlo rigidan vizni režim koji onemogućava posjete i bržu komunikaciju privrednika dvije zemlje,  ali i neadekvatan režim saradnje banaka, odnosno platni promet”, kazao je Šarović.

To su, po njegovim riječima,  ključna pitanja kada privrednici žele da sarađuju sa nekom drugom zemljom i privrednicima drugih zemalja i to je poruka za one koji donose odluke, da u tom smislu pomognu privrednicima.

“S druge strane, Ministarstvo je u završnoj fazi sa Iranom u vezi sporazuma o preferencijalnoj trgovini, kojim bi jedan broj proizvoda, odnosno jedan broj tarifnih linija, gdje su šanse BiH, gdje imamo respektabilne izvozne kapacitete, za te proizvode bi u Iranu bile smanjene ili ukinute carine. Time bi se olakšala trgovina i naš prizvod bi bio konkurentniji. Na isti način bi ustupci bili napravljeni iranskoj strani”, kazao je Šarović.

Dodao je da je procedura u završnoj fazi, te da time jedna krupna prepreka bila rješena.

“Kada je riječ o problemu vezanom za platni promet, razlog su ranije sankcije koje su bile prema Iranu i to je pitanje za Centralnu banku i bankarski sektor u BiH. Privrednici iz BiH samo traže da to pitanje bude riješeno na isti način kako je riješeno u EU”, kazao je Šarović.

Predstavnici Agencije za unapređenje stranih ulaganja u BiH (FIPA)  održali su prezentaciju o investicionim prilikama u BiH.

Nakon plenarnog dijela foruma predviđeni su bilateralni susreti iranskih i bosanskohercegovačkih privrednika.