Novosti

UPFBiH apeluje na borce i radnike da blokiraju institucije, a ne saobraćajnice


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva nezadovoljne borce i radnike da probleme i opravdane zahtjeve koje imaju, rješavaju sa i u institucijama sistema koje su im uzrokovale probleme zbog kojih je njihov status neriješen.

S tim u vezi, iz Udruženja poslodavaca FBiH pozivaju obespravljene borce i radnike da svoje opravdane proteste organiziraju na način da blokiraju rad institucija koje su im onemogućile ostvarivanje njihovih zakonima zagarantiranih prava.

Udruženje poslodavaca FBiH apeluje na nezadovoljne borce da ne blokiraju saobraćajnice, jer na taj način otežavaju neometano odvijanje radnih procesa u kompanijama u kojima su zaposleni članovi njihovih porodica, prijatelji i kolege, čija prava poštivaju njihovi poslodavci.

Pozivajući na radničku i kolegijalnu solidarnost, Udruženje poslodavaca FBiH ukazuje na štete koje zbog blokada saobraćajnica trpe uposlenici kompanija, a koje će se u konačnici mogu odraziti na ispunjavanje preuzetih obaveza prema klijentima i dobavljačima, što opet ima direktan uticaj na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Udruženje poslodavaca FBiH u cijelosti podržava opravdane zahtjeve obespravljenih boraca i radnika i podržava konačno rješavanje njihovog statusa, ali naglašavaju da blokada saobraćajnica neće doprinijeti rješavanju tih problema. Naprotiv, blokadom saobraćajnica najčešće se ometa rad i nanosi šteta kompanijama koje uredno izmiruju svoje obaveze prema uposlenicima i državi, budžetima iz kojih se jedino mogu osigurati sredstva za izmirenje obaveza prema nezadovoljnim borcima i radnicima.