IT i Tehnologija

Britanska ambasada u BiH objavila poziv za besplatnu obuku Java programera


Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH objavila je poziv za besplatno pohađanje obuke za Java programere sa posebnim naglaskom na mlade, sa područja Viteza.

Ovaj program i obuka vrši se u okviru projekta “Podrška razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini” koji provodi Britanska ambasada u saradnji sa lokalnim partnerima.

Cilj obuke je da se polaznici osposobe za rad u programskom jeziku Java te da im se kroz ovaj program omogući pristup perspektivnoj i kvalitetnoj oblasti rada sa visokim potencijalom za dalji razvoj i usavršavanje pojedinaca.

Obuku će se odvijati u dvije faze. U okviru prve faze, u trajanju od 6 mjeseci, svi polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti programiranja koja će biti dovoljna za početak karijere i specijalizacije u IT industriji (posebno u oblasti programiranja). Druga faza, u trajanju od 4 mjeseca, će podrazumijevati naprednu obuku za najbolje polaznike prve faze.

Odabir kandidata će se vršiti na osnovu testa poznavanja informatičkih vještina.

Rok za prijave je 15.03.2018.