Investicije

EBRD udvostručila novac za Koridor Vc


Na nedavnom samitu premijera šest država zapadnog Balkana i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu, Bosna i Hercegovina je dobila 700 miliona eura za gradnju Koridora 5C. Kako je u razgovoru za Avaz istakao Pierre Heilbronn, jedan od potpredsjednika EBRD-a i čovjek zadužen za balkanske operacije, radi se o trenutno najvećoj investiciji koju daje EBRD u našem regionu.

Do nje je došlo zahvaljujući usvajanju izmjena Zakona o akcizama BiH.

“Zbog vrlo pozitivnih događaja krajem prošle godine, EBRD je mogao udvostručiti iznos investicija u infrastrukturu u BiH. Jasno nam je da su izmjene zakona bile teška odluka za bh. vlasti. No, njeni rezultati već se pokazuju. Pouka je to da što se više reformi bude provodilo, pa nekad i donosile teške odluke, to će više investicija”, ističe Heilbronn.

On nije precizno mogao odgovoriti na naše pitanje koliko je novca Balkan dobio nakon samita u Londonu.

“EBRD je institucija koja funkcionira na principima zahtjeva. Ne planiramo unaprijed koliko ćemo uložiti u neku od država, već se novac distribuira na temeljima kvaliteta ponuđenih projekata. Godišnje smo u zemlje zapadnog Balkana ulagali oko milijardu eura. Taj se iznos može i povećati i mi bismo željeli to vidjeti. Ali, sve ovisi o tome koji nam projekti budu ponuđeni, privuku našu pažnju i kako se oni realiziraju. Mi smo, na primjer, ulagali godišnje oko 250 miliona u projekte transporta. Regionalno povezivanje podržali smo s neke tri milijarde ukupno. Na to je došlo još barem pet milijardi od drugih investitora. Cilj je i dalje poboljšavati uvjete transporta na zapadnom Balkanu”,  kaže Heilbronn.

Precizira i da EBRD snažno ulaže u regionalne projekte. Ističe tako aktivnosti na gradnji koridora u Makedoniji, koji se sastoji od modernog autoputa i pruge, potom koridor X koji povezuje Srbiju i Makedoniju, Cestu 7 koja povezuje Srbiju, Kosovo i Albaniju, te brojne aktivnosti na poboljšanju cestovnih veza Crne Gore i Albanije.

“Angažirani smo i na tzv. mekom povezivanju. Jako ulažemo u reforme koje će Balkanu omogućiti da bude privlačniji za investitore, kako domaće tako i strane. Regionalna saradnja vrlo je bitna, ali i njeno prenošenje na sasvim konkretne projekte. Finansiramo i regionalnu trgovinsku komoru. Uspostavili smo regionalnu online investicijsku platformu. Ko želi ulagati, na jednom mjestu može naći sve detalje. A predano radimo s partnerima u regionu i na ukidanju vancarinskih barijera”, naglašava Heilbronn aktivnosti EBRD-a.