Tržišta i finansije

Zapošljavanje u Sloveniji i Njemačkoj: Izdato 23.387 radnih dozvola građanima BiH


Od početka implementacije Sporazuma  između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, odnosno od marta 2013. godine do kraja 2017., ukupno je izdato 19.909 radnih dozvola našim građanima.

U 2017. u odnosu na predhodnu godinu, kako je danas na konferenciji za novinare kazao direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić, postignut je napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji.

“Prošle godine je zaprimljen 7.451 oglas iz Slovenije, što je za 3.826 oglasa ili 106 posto više u odnosu na 2016. godinu.  Potraživano je ukupno 16.479 radnika, što je za 9.566 radnika ili 138 posto više nego u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog broja potraživanih radnika, putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH zaposlena su u Sloveniji 9.923 radnika. To znači da od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je posredovala u zapošljavanju 60,21 posto potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona”, naveo je Bandić.

Naglasio da navedeni broj zaposlenih radnika predstavlja povećanje od 5.145 radnih dozvola ili 107,68 posto u odnosu na 2016. godinu, te je u 2017. godini potpisano  9.725 ugovora o radu, što u odnosu na 2016. godinu čini povećanje od 5.090 ugovora ili 109,82 posto.

U Sloveniji se na ovaj način zapošljavaju uglavnom varioci, vozači, zidari, bravari, armirači, električari, tesari, elektroinstalateri, dok se svega do tri posto oglasa odnosi na visokoobrazovanu populaciju i tu su zastupljeni  mašinski i građevinski inžinjeri. Plate svih radnika se kreću u bruto iznosu od 800 do 2.400 eura, radi se u najvećem broju o muškoj radnoj snazi, a uglavnom se zapošljava radna snaga između 25 i 40 godina starosti.

Što se tiče SR Njemačke, kako je kazao Bandić, u 2017. na osnovu realizacije Dogovora o posredovanju u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom izdata je 851 radna dozvola. Također, kroz program ferijalnog rada omogućeno je da 34 studenta, tokom ljetnog raspusta, steknu radno iskustvo, usavrše jezik i zarade novac potreban za nastavak školovanja.

“Ukupan broj zaposlenih građana BiH po osnovu realizacije Sporazuma o zapošljavanju sa  Republikom Slovenijom i Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u  Njemačkoj u 2017. godini iznosi 10.477 osoba što je povećanje u odnosu na predhodnu godinu za 79 posto. Od početka implementacije  oba programa u 2013. godine do kraja 2017. ukupno je izdato 23.387 radnih dozvola našim građanima u ovim državama”, istakao je Bandić.

Naglasio je da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rada, kako u BiH, tako i u inostranstvu, odrazio na broj    predmeta socijalnog osiguranja, te je u 2017. godini zabilježeno smanjenje broja tih  predmeta. Slična situacija je kao i kod izdatih radnih dozvola strancima u BiH. Taj broj je u 2017. godini iznosio 2.593 radne dozvole i predstavlja oko 0,3 posto od ukupnog broja zaposlenih što znači da nema kvantitativan utjecaj  na tržište rada.