Tema u fokusu

Kompanije u Srednjobosanskom kantonu sve efikasnije u svom poslovanju


Kompanije u Srednjobosanskom kantonu (SBK) sve su efikasnije u svom poslovanju što potvrđuje rast po brojnim parametrima ali i rast broja firmi sa bonitetnom ocjenom 5, istakao je danas u Travniku Emil Kučković, izvršni direktor LRC-a.

Kučković je predstavnicima privrednog sektora i kompanija sa šireg područja SBK-a predstavio detaljnu analizu privrednih kretanja ove regije u okviru okruglog stola u organizaciji BBI banke „Kako povećati konkurentnost privrede regije Srednjobosanskog kantona – internacionalizacija poslovanja, razvojne šanse, pronalazak investitora i otvaranje novih tržišta“.

Na današnjem okruglom stolu razmjenjena su iskustava sa inostranih tržišta, definirani prioritetni sektori privrede za promociju prema inostranim partnerima, a i pružene su ključne smjernice izvoznicima i kompanijama.

Ukoliko se gledaju prihodi i operativna dobti kompanija u ovom kantonu, lideri i ujedno pokretači privrede SBK-a su trgovačke kompanije (Boreas i FIS), zatim kompanije iz djelatnosti prerade mesa kao što je Bajra, te kompanije koje su zabilježile značajnu dobit u proteklim godinama: Sarajevski kiseljak ThermoFLUX i Jajce Alloy Wheels. Kada je riječ o prihodima, lider u ovom kantonu je Boreas iz Kreševa sa 405,2 miliona KM.

Analiza LRC-a je pokazala blagi pad broja kompanija u ovom kantonu, sa 1.726 u 2015. godini na 1.723 u 2016. godini. No, po brojnim drugim parametrima privreda SBK-a je zabilježila značajan rast.

Tako su kompanije u ovom kantonu ostvarile veliki rast prihoda u trogodišnjem periodu, i to sa 3,14 milijardi u 2014. godini na 3,94 milijarde KM u 2016. godini. U istom periodu rastao je broj zaposlenih i to za 3.245.

Da su kompanije sve efikasnije u svom poslovanju svjedoče i podaci o bonitetnim ocjenama. Naime, u SBK-u je broj kompanija koje su izvrsne u svom poslovanju (odnosno imaju ocjenu 5) u trogodišnjem periodu porastao sa 111 na 129. Travnik u ovom segmentu bilježi najbolje rezultate, jer je na području ove općine 18 kompanija u 2014. godini imalo bonitetnu ocjenu 5, a već 2016. godine njih 28.

SBK je ostvario i rast izvoza u trogodišnjem periodu, sa 397 u 2014. na 499 u 2016. godini.

Inače, kompanije iz općine Travnik prednjače u ovom segmentu i bilježe skoro dvostruki rast izvoza. Podaci LRC-a pokazuju da su tokom 2014. godine kompanije iz ove općine izvezle robe u vrijednosti od 93,8 miliona KM, a već 2016. godine 172 miliona KM.

Kada je riječ o brzorastućim kompanijama, od ukupno 667 firmi na području BiH, 38 ih posluje na području SBK, a osam na području općine Travnik.

Današnji okrugli sto bio je jedan je u nizu događaja u organizaciji BBI VIP Business Cluba i BBI banke u susret Sarajevo Business Forumu (SBF) koji će se 25. i 26. aprila održati u Sarajevu. Cilj današnjeg skupa bio je jačanje cjelokupne privrede i konkurentnosti bh. proizvoda na inozemnim tržištima.

Top 5 kompanija po operativnoj dobiti u SBK u 2016. godini:

1. FIS (Vitez) – 37 miliona KM

2. Sarajevski kiseljak (Kiseljak) – 15,2 miliona KM

3. Boreas (Kreševo) – 10,6 miliona kM

4. ThermoFLUX (Jajce) – 10,5 miliona KM

5. Jajce Alloy Wheels (Jajce) – 10,1 milion KM