Tržišta i finansije

UIO: U BiH prisilno naplaćeno 97 miliona KM poreza


Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prošle godine je prinudnim putem naplatila 96,78 miliona KM duga za indirektne poreze, što je za oko 23,22 miliona maraka manje u odnosu na godinu ranije.

UIO je u 2016. prinudnim putem prikupio nešto više od 120 miliona, a godinu ranije 100,63 miliona maraka. U izvještaju u radu UIO za 2017. godinu navedeno je da su inspektori u 2017. godini pokrenuli 53.935 postupaka prinudne naplate na iznos duga od 158,83 miliona KM.

“Od ukupno naplaćenih 96,78 miliona maraka kroz prinudnu naplatu dio se odnosi na dug iz prethodnih godina. Prema svim dužnicima primjenjujemo zakonom propisane mjere prinudne naplate. Tako je pljenidbom novca sa računa u banci, gotovine, plata, zakupnina i nenaplaćenih potraživanja naplaćeno 40,28 miliona KM. Od prodaje zaplijenjenih hartija od vrijednosti prikupljeno je 942.927 maraka duga, dok je na osnovu prodaje pokretnih stvari dužnika nad kojima je zasnovano založno pravo naplaćeno 200.356 KM, a prodajom nekretnina 168.466 KM”, navedeno je u izvještaju o radu UIO, koji će se idućih dana naći na sjednici Upravnog odbora ove institucije.

U strukturi ukupno naplaćenog iznosa novca prinudnim putem najveće učešće ima naplata PDV duga i to u iznosu od 95,29 miliona KM, dok je od fizičkih i pravnih lica iz carinskog postupka prikupljeno 690.962 KM. Po osnovu duga za akcize prinudnim putem naplaćeno je 674.818 KM, a od carinskih terminala 124.225 KM.

Ekonomisti ističu da svi oni poreski obveznici koji mogu da plate svoje obaveze to i rade jer znaju da su kamate na neplaćene obaveze velike.

“Oni svi znaju da je ne plaćati redovno poreze prema državi skupo. Međutim, veliki broj preduzeća, uprkos tom saznanju, teško prodaje robu na tržištu jer je kupovna moć stanovništva konstantno u padu. U cijeloj toj priči pojavljuje se samim tim i problem izmirenja obaveza po osnovu PDV-a. Tako su oni koji ne mogu da plate obaveze u tu situaciju uglavnom došli jer je kupovna moć građana smanjena”, rekao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović i dodao da je na tržištu svakako više onih preduzeća koja redovno izmiruju svoje obaveze.

U izvještaju UIO za prošlu godinu navedeno je i da je po osnovu odobrenog odlaganja plaćanja duga i odobravanja plaćanja duga na rate naplaćeno 11,92 miliona KM.

“Procenat naplate odloženih i reprogramiranih dugova kreće se oko 67,29 posto. Protiv dužnika koji neuredno izmiruju obaveze po odobrenom reprogramu pokrenuti su sudski izvršni postupci”, navedeno je u izvještaju o radu UIO, prenosi Glas Srpske.

Struktura prikupljenog novca od prinudne naplate

– 95,29 miliona KM – PDV

– 690.962 KM – dug za carine

– 674.818 KM – akcize

– 124.225 KM – carinski terminali