Tržišta i finansije

UPFBiH poručuje radnicima da ne brinu, granski kolektivni ugovori neupitni


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) trajno je opredjeljeno za nastavak socijalnog dijaloga, zbog čega smatraju neutemeljenim optužbe od strane Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da Udruženje blokira socijalni dijalog. Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da su još u januaru javno upozorili na neodržavanje sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća i tražili nastavak socijalnog dijaloga.

U Udruženju poslodavaca FBiH upozoravaju na netačne navode iz saopćenja SSSBiH da raskidanje Općeg kolektivnog ugovora, kao mehanizma zaštite prava,  predstavlja umanjenje prava radnika. Prava radnika su, podsjećaju iz Udruženja FBiH, zagarantirana Zakonom o radu FBiH, pravilnicima i drugim internim aktima poslodavaca kojih se poslodavaci u FBiH pridržavaju. O tome najbolje svjedoči činjenica da su prema statističkim pokazateljima od početka ove godine plaće u FBiH povećane za oko pet posto i to uglavnom u realnom sektoru, saopšteno je iz UPFBiH.

Tvrdnje SSSBiH da Opći kolektivni ugovor predstavlja osnovnu zaštitu za oko 500.000 zaposlenih u Federaciji BiH i bez njega svi ti radnici ostaju nezaštićeni i prepušteni volji poslodavca“ iz Udruženja poslodavaca demantiraju i podsjećaju da se Opći kolektivni ugovor odnosio na manje od deset posto svih radnika u FBiH, jer radnički sindikati, s izuzetkom Sindikata metalaca, donekle Sindikata tekstila, kože i obuće i Sindikata hemije i nemetala imaju članstvo koje se sastoji od uposlenika tri do osam kompanija u FBiH.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH ocjenjuju proizvoljnom procjenu SSSBiH „da je upitno da li će, nakon raskidanja Općeg kolektivnog ugovora i sami granski kolektivni ugovori ostati na snazi“. Za Udruženje poslodavaca FBiH granski kolektivni ugovori su neupitni. Ne samo da su neupitni postojeći granski kolektivni ugovori nego Udruženje poslodavaca FBiH nastavlja aktivnosti na pregovaranju novih granskih kolektivnih ugovora. Iz Udruženja podsjećaju da su trenutno na snazi četiri granska kolektivna ugovora i to za djelatnost prometa, djelatnost trgovine, preradu drveta i papira, djelatnost komunalne privrede te da su u toku pregovori za tri granska ugovora – za djelatnost metala, djelatnost tekstilne industrije i djelatnost hemije i nemetala. Za najmanje dvije do tri sedmice otvorit će se pregovori sa Sindikatom za djelatnost trgovine i djelatnost finansija, a do kraja godine Udruženje poslodavaca planira pokrenuti pregovore u oblasti građevinarstva, prehrambrene i duhanske industrije, za djelatnost ugostiteljstva i turizma, djelatnost IT sektora i grafičke industrije. Cilj Udruženja poslodavaca je da do kraja kalendarske godine bude potpisano najmanje 12 kolektivnih ugovora.

Udruženje poslodavaca FBiH nastavlja sa odgovornim djelovanjem i poručuje radnicima da ne trebaju brinuti i da neće biti nikakvog umanjenja prava radnika raskidanjem Općeg kolektivnog ugovora.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da su opći kolektivni ugovori u evropskim zemljama odavno prevaziđeni. U ovome trenutku opći kolektivni ugovor ima Crna Gora, dok u Norveškoj i Belgiji imaju dokument koji je više rezultat tradicije nego praktične primjene. U evropskim zemljama se poštuje stav Odbora za slobodu udruživanja (Freedom of association committee) Međunarodne organizacije rada (ILO)  da se kolektivno pregovaranje spušta na nivoe grana.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH odbacuju kao netačne tvrdnje da je „ponašanje Vlade Federacije BiH i Udruženja poslodavaca FBiH krajnje neprincipijeno i mimo svih postulata partnerskog odnosa, a njime je prekršen Protokol o vođenju pregovora o izmjenama i dopunama OKU, kojim je utvrđeno da ukoliko ugovorne strane ne postignu dogovor nadležni organi partnera će donijeti odluke o daljnjem nastavku pregovora, a što nije učinjeno“. Podjećaju da je Udruženje poslodavaca FBiH u potpunosti ispoštovalo sve odredbe tada važećeg Općeg kolektivnog ugovora. Također podsjećaju da Vlada FBiH nije učestvovala niti u popisivanju, a ni u raskidanju Općeg kolektivnog ugovora i protive se rješenju da Vlada FBiH učestvuje u pregovorima o kolektivnim ugovorima, što je SSSBiH prihvatio.

U Udruženju poslodavaca FBiH podsjećaju da su odluku o iznosu doprinosa na najniže plaće u FBiH utvrdili nadležni organi FBiH, tako da isplata poreza i doprinosa na i iz plaća ne dolazi u pitanje raskidanjem Općeg kolektivnog ugovora, kao ni uplata doprinosa u fondove zdravstvenog i penzionog osiguranja.

Zbog svega navedenog, Udruženje poslodavaca FBiH poziva SSSBiH na nastavak socijalnog dijaloga i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima, kako bi se zaštitila prava radnika, ali i poslodavaca.