Tržišta i finansije

BBM Grupacija sa 21 firmom i 1000 zaposlenih pokriva širok spektar građevinskih usluga


Oko hiljadu uposlenih i motiviranih radnika različitih profila u BBM Grupaciji, najbolji su dokaz uspješnosti te kompanije koja egzistira preko 25 godina a sjedište joj je u Sarajevu.

Više od 20% radnika BBM-a su visokoobrazovani kadrovi u grupaciji koju čini 21 firma čije su osnovne djelatnosti rudarstvo, građevinarstvo, proizvodnja specijalizovanih rudarskih mašina i opreme, elektro radovi i projektovanje.

Na polju građevinarstva BBM pokriva širok spektar građevinskih usluga: izgradnja saobraćajnica, mostova i tunela, industrijskih i poslovnih objekata te stambenih kompleksa.

Specijalizovane rudarske usluge BBM grupacije uključuju: istraživanja, otvaranje ležišta, jamske i površinske kopove kao i rekultivacije nalazišta.

Kompanija BBM nudi certifikate i laboratorijske analize o kvalitetu sirovina i proizvoda.

BBM Grupacija stekla je međunarodnu reputaciju kao izvođač na eksploataciji nalazišta mineralnih sirovina, dobavljač je visokokvalitetnih sirovina i partner u sanaciji rudarskih okana. BBM Grupacija postiže i zavidne poslovne rezultate u oblasti rudarstva u BiH i Njemačkoj.

Svoje poslovanje BBM Grupacija proširila je i na segment elektro radova (elektro instalaterski radovi i elektro montažerski radovi).

BBM grupacija posjeduje i sljedeće certifikate i standarde kvaliteta: DIN ISO 9001:2008, DIN ISO 14001:2009 , OHSAS 18001/2007, AMS, SCC SGU, SCP,  GQA.