Tržišta i finansije

Kreće modernizacija poreskih uprava u BiH


Četiri poreske administracije u Bosni Hercegovini potpisale su danas Sporazum o realizaciji projekta sa Poreskom upravom Švedske, čiji je osnovni cilj unapređenje kapaciteta poreskih uprava i doprinos transformaciji u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH.

Sporazum su, u prisustvu predstavnika Poreske uprave Švedske, potpisali direktori poreskih uprava Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Projekat će trajati tri i po godine, zaključno do 31. decembra 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 26.500.000 švedskih kruna (5,4 miliona KM) i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj – SIDA.

Tokom 2015. godine stručnjaci iz Poreske uprave Švedske sa zaposlenima u sve četiri poreske administracije u BiH identifikovali su ključne oblasti zajedničke za sve administracije u kojima se želi ostvariti napredak. Prioritetne oblasti su promjena načina razmišljanja zaposlenih u poreskim administracijama, usluge poreskim obveznicima i upravljanje rizikom poreske dicipline.

U oblasti promjena načina razmišljanja zaposlenih u poreskim administracijama posebno se želi postići napredak u pravcu izgradnje povjerenja na relaciji poreska administracija – poreski obveznik, kao i promjena ponašanja poreskih službenika i jačanje interne komunikacije.

Kad su u pitanju usluge poreskim obveznicima osnovni cilj je poboljšanje komunikacije sa poreskim obveznicima putem razvoja strategije usluga – poput poboljšanja funkcije CALL Centrea, unapređenja web stranica i slično. U dijelu koji se tiče analize rizika želi se postići napredak u modelima upravljanja rizicima, kako bi se pravilno selektovali obveznici koji obavezno trebaju biti kontrolisani.