Tržišta i finansije

Radnici iz BiH žrtve prevare u Slovačkoj


Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu s direktorom Muamerom Bandićem, i predstavnici Ministarstva rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke danas su u Bratislavi održali sastanak o problemima s kojima su se susreli radnici iz BiH koji su otišli na rad u tu zemlju.

Nakon inicijative Agencije za rad i zapošljavanje BiH da bude utvđen status bh. radnika u Slovačkoj, te nakon informacije o prevarama s kojima su se susretali bh. radnici, predstavnici navedenih slovačkih institucija su utvrdili da su bh. radnici bili žrtve prevare od pojedinih privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju iz Srbije, te određenih firmi iz Srbije, koje su pokušale da zaposle „na crno“ radnike iz Bosne i Hercegovine.

Iz Agencije navode da su te privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju iz Srbije iskoristile neinformiranost radnika iz Bosne i Hercegovine, te su ih svjesno obmanjivali i doveli u težak položaj, bez ikakvih prava na tržištu rada Slovačke.

Bandić je rekao da je zadovoljan da su aktivnosti Agencije za rad i zapošljavanje BiH dovele do otkrivanja određenih firmi koje su u Slovačkoj zapošljavale bh. radnike „na crno“, te da je najvažnije da su institucije u Slovačkoj onemogućile takvu praksu radi zaštite prava radnika na radu u toj državi.

Na sastanku je zaključeno da se radnici iz Bosne i Hercegovine informiraju da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku putem privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju koje nisu registrirane u Bosni i Hercegovini. Također, savjetuje se bh. radnicima da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Bandić je dodao da će Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH o zaključivanju protokola o razmjeni informacija o kretanjima radnika iz Bosne i Hercegovine na tržištu rada Slovačke.

Po podacima predstavnika slovačkih institucija, na tržištu rada u toj zemlji nalazi se vrlo mali broj građana Bosne i Hercegovine, procentualno najmanji od svih država čiji radnici rade u Slovačkoj, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.