Investicije

Nova investicija od pet miliona KM: Perutnina Ptuj nastavlja sa jačanjem kapaciteta u Brezi


Grupacija Perutnina Ptuj, međunarodno afirmisani prehrambeni koncern, na tržištu Bosne i Hercegovine posluje putem dvije kompanije: Perutnine Ptuj – S doo Srbac, koja se bavi uzgojem sirovina i proizvodnjom pilećeg mesa i Perutnina Ptuj-BH doo Breza, koja se bavi proizvodnjom asortimana pilećih prerađevina. Zahvaljujući prenosu znanja iz matičnog društva u Sloveniji te zahvaljujući potencijalu domaćeg tržišta u pogledu kadrova i pristupa strateškim sirovinama, obje kompanije uspješno odgovaraju na postavljene zahtjeve kako domaćeg tržišta i zakonodavstva tako i Evropske unije. Svaki proizvod koji izađe iz pogona vrhunskog je kvaliteta i sigurnosti, što potvrđuje da je i uz brojne administrativne prepreke moguće i u našoj zemlji proizvoditi po standardima EU, saopšteno je iz ove kompanije.

Zvanično najuspješnija green field investicija u Bosni i Hercegovini, brezanska tvornica Perutnine Ptuj obilježava deset uspješnih godina svoga poslovanja. U ovom periodu ostvareni su značajni poslovni rezultati, kao i liderska pozicija na tržištu BiH. U tom pravcu i u nastojanju da dobije EU broj za fabriku Perutnina Ptuj BH doo Breza je realizovala i posljednju investiciju u savremeni centralni distributivni centar.

Ovaj potez dodatno dobija na značaju kada se sagledaju tržišno-ekonomski aspekti, odnosno moguće opasnosti za naše tržište od globalnih proizvođača mesnih prerađevina kojima se naše tržište otvara nastojanjem BiH da pristupi Evropskoj Uniji. Evropske integracije nisu i ne smiju biti jednosmjerna ulica za domaću prehrambenu industriju koja će se naći na udaru konkurencije, prvenstveno s aspekta kvaliteta i sigurnosti koju zahtjeva uređeno tržište Europske unije. Kao ozbiljan prehrambeni proizvođač, EU porijekla, Perutnina je prepoznala potencijal od tržišta EU i svoje djelovanje usmjerila u pravcu zaštite svoje tržišne pozicije na tržištu BiH, kao i domaćeg tržišta u cjelini, a ujedno spremno dočekuje mogućnost izvoza prema zemljama EU.

Realizirani poslovni rezultat Perutnine Ptuj BH doo Breza u 2017. godini daje ovoj kompaniji pravo da je se svrstava među najuspješnije u ovoj industriji. Brezanska Perutnina je u prošloj godini proizvela preko 6.100 tona prerađevina, realizirala prihod od preko 100 miliona KM. Ima 316 stalno zaposlenih. Sestrinska kompanija u Bosni i Hercegovini koja proizvodi meso peradi, Perutnina Ptuj iz Srpca, ima 240 stalno zaposlenih i 103 kooperanta. Koliko je bitna proizvodna djelatnost za privredu jedne države, najslikovitije govori podatak da kada se sabere broj zaposlenih u ove dvije tvornice, broj kooperanata i broj dobavljača kojima je Perutnina Ptuj preko 60% njihovog ukupnog prihoda, dobijemo broj od 2.000 zaposlenih državljana BiH koji su najdirektnije moguće vezani za ovog prehrambenog proizvođača.

Perutnina Ptuj S i Perutnina Ptuj-BH imaju uspostavljene vlastite farme rasplodnih jaja, vlastite farme jednodnevnih pilića te vlastite kapacitete za uzgoj te kapacitete kod najboljih kooperanata, vlastite kapacitete za preradu mesa, vlastitu tvornicu za proizvodnju pilećih prerađevina, kao i gotovih jela, vlastiti bakteriološki i hemijski laboratorij za analizu svih proizvoda sa vlastitom zdravstvenom prevencijom, vlastiti distributivni lanac u neprekidnom rashladnom lancu, 5 najsavremenijih distributivnih centara, vlastitu maloprodajnu mrežu i vlastite metode ispunjavanja svih standarda kvaliteta, sigurnosti i sljedivosti, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim veterinarskim, sanitarnim i zdravstvenim regulativama.

Zahvaljujući vertikalno integrisanom lancu proizvodnje svaki proizvod koji izađe iz pogona Perutnine Ptuj u BiH je 100 posto domaći bh. proizvod, što znači da Perutnina Ptuj koristi maksimalno domaće potencijale i jednako doprinosi razvoju lokalnih zajednica i domaće privrede u cjelini.

Sa razvojem tehnologije i novih proizvoda Perutnina Ptuj BH nastavlja dinamičan proces širenja zadovoljavanja želja potrošača i njihovih očekivanja za inovativnom hranom. Naime, jedna od važnih konkurentskih prednosti koje ističe Perutnina Ptuj je inovativnost u kreiranju proizvoda prilagođenih potrebama potrošača, koji su uvijek na prvom mjestu.

Svečanu vrpcu kojom je zvanično pušten u rad distributivni centar su presjekli Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić, Predsjednik Uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka i direktor Perutnine Ptuj BH Mladen Andrić.

Prilikom promocije najnovije investicije i obilježavanja jubilarne desete godišnjice fabrike, direktor kompanije Perutnina Ptuj BH doo Breza, Mladen Andrić je uručio priznanja zaposlenima koji su svih deset godina lojalni ovoj kompaniji. Djeca pobjednici Poli CUP-a na Sportskim Igrama Mladih su zajedno sa direktorom Andrićem prerezali slavljeničku tortu. Time je saradnja između Perutnine Ptuj BH i Sportskih Igara Mladih ozvaničena za već šestu godinu za redom. Ova uspješna  kompanija iznova pokazuje da ima sluha za društvo u kojem posluje.

Grupaciju Perutnina Ptuj čine kompanije u dvadeset država, ima uspostavljena četiri vertikalno integrirana lanca proizvodnje, u Sloveniji, BiH, Hrvatskoj i Srbiji, koji proizvode hranu po identičnim principima i tehnologiji vrhunske kvalitete. Na godišnjem nivou Grupacija proizvede više od 88.000 tona mesa peradi i proizvoda od mesa peradi za kojima svakodnevno poseže više od 2 miliona potrošača.

Prema podacima za 2017. godinu Grupacija Perutnina Ptuj ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od  257 miliona eura, što uz više od 3.700 zaposlenih ovaj prehrambeni koncern svrstava među najveće evropske proizvođače proizvoda od mesa peradi.