Novosti

Bugojanski ovčari i kozari traže hitnu isplatu federalnih poticaja


Udruženje ovčara i kozara općine Bugojno uputilo je dopis Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u kojem traži hitnu isplatu poticaja iz 2017.

”To je jedan od zaključaka sastanka na kojem je razmatrana problematika ostvarivanja poticaja za uzgoj rasplodnih ovaca i koza, a kojem su prisustvovali predstavnici Općine Bugojno, nadležnih veterinarskih stanica i proizvođači iz gornjevrbaske regije”, kazao je predsjednik ovog udruženja Jusuf Delić.

U primjedbama na program i pravilnik o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018., ovčari i kozari zahtijevaju da se kao dokaz o broju rasplodnih grla i podmlatka, a s ciljem ostvarivanja prava na poticaje u oblasti ovačarstva i kozarstva, koriste evidencije ovlaštenih veterinarskih stanica, te da se ukinu izjave o držanju osnovnog stada i podmlatka, kao i računi o prodaji podmlatka.

”Nakon analize stanja u oblasti ovčarstva na području SBK-a, obustavljanja isplate za poticaje iz 2017., i rada federalne poljoprivredne inspekcije koja je vršila nadzor nad stadima ovaca zaključeno je, također, da iznos novčanih poticaja po grlu treba da ostane na nivou iz 2017. kako bi ova proizvodnja opstala”, naglasio je.

Ovčari i kozari se nadaju da će nadležno federalno ministarstvo razmotriti njihove zaključke, i da će poduzeti mjere radi prevazilaženja dugogodišnjih problema i pomoći proizvođačima da ostvare poticaje “na objektivan i adekvatan način“.