Tržišta i finansije

U junu zabilježene niže cijene proizvoda i usluga za 0,2 posto


Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na maj u prosjeku niže za 0,2 posto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga više cijene zabilježene su u četiri, niže u šest, dok su cijene u dva odjeljka u prosjeku ostale nepromijenjene. Najveći porast cijena u junu zabilježen je u odjeljku prijevoz – jedan posto uslijed viših cijena goriva od 1,7 posto i viših cijena u grupi usluge prijevoza od 0,8 posto, zatim u odjeljku stanovanje – 0,2 posto uslijed viših cijena u grupi održavanje i popravak stambene jedinice od jedan posto, kao i u grupi električna energija, gas i ostali energenti od 0,2 posto.

Više cijene zabilježene su i u odjeljku zdravstvo – 0,2 posto zbog viših nabavnih cijena pojedinih lijekova od 0,4 posto u grupi farmaceutski proizvodi, kao i u odjeljku restorani i hoteli – 0,2 posto uslijed viših cijena u grupi Ugostiteljske usluge od 0,3 posto.

U odjeljcima komunikacija i obrazovanja cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.

Najveći pad cijena u junu zabilježen je u odjeljku odjeća i obuća – 2,5 posto uslijed akcijskih cijena obuće od 3,7 posto i odjeće od 1,9 posto, zatim slijedi odjeljak hrana i bezalkoholna pića – 0,8 posto zbog nižih sezonskih cijena u grupi povrće od četiri posto, voće od dva posto, kao i akcijskih cijena u grupama šećer, med i slično 0,8 posto, meso 0,7 posto, bezalkoholna pića od 0,6 posto i u grupi ulja i masnoće od 0,3 posto.

Niže cijene zabilježene su i u odjeljku alkoholna pića i duhan 0,2 posto uslijed nižih cijena u grupi alkoholna pića od 0,6 posto, te u odjeljcima namještaj i pokućstvo, rekreacija i kultura i ostala dobra i usluge po 0,1 posto.