Novosti

Bh. kompanije imaju kvalitet za izvoz u EU


Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg posjetio kompanije “Milkos” i “Akova Group” kako bi saznao više o izazovima i prilikama u sektoru mliječne industrije i peradarstva u BiH.

S rukovodiocima ovih bh. firmi razgovarao je izazovima pronalaska radne snage, konkurentnosti na evropskom tržištu, ali i na potrebnim koracima ka poboljšanju generalne slike u smislu unapređenja vladavine prava.

‘’U BiH vidim brojne primjere gdje su kompanije konkurentne na domaćem i na međunarodnom terenu, kao što su i preduzeća koja sam posjetio, ali ima još mnogo posla na generalnom unapređenju klime poslovanja u zemlji’’, smatra ambasador.

Podsjetio je na najavu proširenja liste mliječnih proizvoda iz BiH koji se mogu izvoziti na tržište Evropske unije kao i pozitivnu preporuku kada je u pitanju liberalizacija i otvaranje vrata Evropske unije za proizvode od pilećeg mesa.

Švedska osigurava oko 17 miliona eura godišnje za podršku različitih segmenata razvoja u BiH, a poljoprivreda čini važan sektor u ovoj podršci i u okviru toga, Švedska i Sjedinjene Američke Države, podržavaju realizaciju FARMA II projekta.

Ove dvije kompanije imaju saradnju s tim projektom, te su sektori u kojima rade napravili iskorak u okviru aktivnosti USAID/Sweden FARMA II projekta koji planira realizaciju obuke i treninga za javni i privatni sektor o izazovima vezanim za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka.