IT i Tehnologija

Predstavljena Asocijacija ABSL za promociju outsourcing industrije 


Razvojem i uspješnim radom Asocijacije biznis servis lidera (ABSL) BiH doprinjet će se promociji outsourcing industrije i zadržavanju mlade radne snage u zemlji – istaknuto je danas u Sarajevu gdje je predstavljena uloga i rad ove asocijacije.

Izraz outsourcing u engleskom jeziku označava davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima, odnosno uzimanje vanjskih dobavljača za određeni posao. Izvršni direktor ABSL asocijacije u BiH Erol Mujanović je pojasnio da se radi o poslovnim procesima, odnosno dijelovima ili zanimanjima unutar jedne kompanije koja je u zapadnoj Evropi, a koja odluči da ih negdje dislocira.

– U tom smislu jedna od glavnih snaga BiH je činjenica da imamo natprosječan broj mladih koji poznaju najvažnije strane jezike za ovu industriju, a to su engleski i njemački, te koji vrlo lako mogu biti obučeni od kompanija koje zapošljavaju. Dakle, oni na taj način imaju šansu raditi u BiH za platu koja je dva ili tri puta veća od prosječne plate u BiH za međunarodne kompanije i tržišta – naveo je Mujanović.

Outsourcing, prema njegovim riječima, obuhvata 15-ak ključnih zanimanja među kojima su kontakti s klijentima, dizajnerske usluge i drugo. Prva asocijacija je uglavnom IT industrija jer je ona najrazvijenija, međutim tu može biti sve što se tiče plaćanja za jednu kompaniju, zatim niz aktivnosti koje se obavljaju putem telefona, analitičke aktivnosti (istraživanja tržišta) i drugo.

– Par desetina hiljada radnih mjesta u outsourcing industriji je u igri i traži se nova kvalitetna destinacija u Evropi koja će ih preuzeti – naveo je Mujanović.

Ovom prilikom jedan od osnivača Asocijacije ABSL Jacek Levernes i Tarik Altumbabić, jedan od osnivača ABSL BiH, potpisali su ugovor o saradnji koji će definisati okvire i dosta drugih važnih pitanja za djelovanje ove asocijacije u BiH, te imati značajan uticaj na tržište rada.

Asocijacija ABSL provobitrno je registrovana u Poljskoj prije deset godina, a nakon toga aktivnosti su se proširile na još dvije države, Češku i Rumuniju. Levernes je kazao da samo u Poljskoj broje 200 članica koje su uglavnom najveći investitori u toj zemlji, te da se radi o snažnoj i respektabilnoj asocijaciji koja promovira i cijelu outsourcing industriju na tom području.

– Kada je asocijacija započela rad u Poljskoj ova cijela industrija je brojala više od 20.000 radnih mjesta, a danas je u dostignuta cifra od 300.000 radnih mjesta u outsourcing industriji samo u Poljskoj. Sličan razvoj je bio u drugim zemljama, a što se tiče BiH broj zaposlenih u outsourcing industriji procjenjuje se na oko 12.000 radnih mjesta. Cijenimo da se taj broj može povećati na 15.000 samo u godinu dana ukoliko asocijacija bude radila dobro i uspješno kako je planirano – istakao je Levernes.

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field ranije je podržao osnivanje licencirane ABSL koja treba doprinijeti provođenju socio-ekonomskih reformi i stvaranju novih radnih mjesta.

– Svjesni smo potencijala koje donosi ova industrija i nadamo se da će Bosna i Hercegovina uspjeti iskoristiti svoje komparativne prednosti, te privući što više radnih mjesta, a time uticati i na smanjenje trenda odlaska talentovanih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine u druge zemlje. Nadam se da će ABSL asocijacija, i slična udruženja, biti aktivan učesnik u reformskom procesu u BiH – izjavio je ranije britanski ambasador.

ABSL asocijacija ima za cilj zastupanje poslovnih interesa svih domaćih outsourcing kompanija, pružanje pomoći u vidu širenja obima poslovanja ovih kompanija na domaćem i inostranom tržištu, privlačenju novih investitora te poboljšanju poslovnog okruženja unutar ove industrije. Širom istočne Evrope outsourcing industrija broji više od 500.000 zaposlenih i ima godišnji rast od 20 posto uz 45.000 trenutno neupražnjenih radnih mjesta, koja su ogromna prilika za BiH i cijeli region zapadnog Balkana.

Današnjem događaju u Sarajevu prisustvovali su predstavnici javnog i političkog života u BiH, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i u najvećem broju predstavnici outsourcing kompanija prisutnih u BiH