JKP “Vodostan” ostvario dobit od skoro 300.000 KM u 2018. godini

JKP “Vodostan” ostvario dobit od skoro 300.000 KM u 2018. godini

Na zadovoljstvo građana Općine Ilijaš, Javno komunalno preduzeće (JKP) “Vodostan” d.o.o iz Ilijaša je realizacijom mnogobrojnih projekata, omogućilo dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće.

Ostvarena dobit preduzeća JKP “Vodostan”, koje se bavi vodosnabdijevanjem i uklanjanjem otpadnih voda sa područja općine Ilijaš u 2018. godini iznosila je 291.316,36 KM i veća je za 18,07 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema riječima Belme Zukić, direktorice JKP “Vodostan”, to predstavlja veliki uspjeh svih zaposlenih, pogotovo kad se ima u vidu da je poslovni rezultat u 2014. godini bio gubitak u iznosu od 430.000 KM.

U našem slučaju, ključno je bilo prepoznati i iskoristiti vanjske šanse, a unutarnje slabosti pretvoriti u vlastite prednosti. Racionalizirali smo troškove, povećali procenat naplate, smanjili gubitke na mreži, stalno pratimo i uvodimo nove savremene tehnologije, te uz odgovarajuće kadrovsko i tehničko osposobljavanje, kao i ulaganja Općine u kapitalne investicije, postignuti su ovakvi poslovni rezultati“, kaže Zukić.

JKP “Vodostan” je preduzeće u sto postotnom vlasništvu Općine Ilijaš i ima cca 18.000 korisnika, a osim osnovne djelatnosti vodosnabdijevanja i odvodnje, upravljaju i Tržnicom u Ilijašu. U posljednje tri godine realizirali su brojne projekte, a ulaganja u kapitalne investicije u 2018. godini iznosila su cca 1.5 milion KM.

“Neki od najznačanijih projekata su izgradnja filterskog postrojenja na centralnom vodovodu u Ilijašu, izgradnju filterskog postrojenja u Srednjem, rekonstrukcija rezervoara 3000 m³ i 1000 m³, projekat regulacije pritiska, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, nabavka i instalacija opreme za dezinfekciju i doziranje koagulanata, implementaciju SCADA sistema, određivanje DMA zona kao i instalacija softvera za praćenje protoka na mreži, implemantacija HACCP sistema u poslovanje preduzeća”, objašnjava Zukić.

Svi ovi projekti, kako navodi dalje Zukić, imaju za rezultat kvalitetniju obradu i isporuku vode, smanjenje gubitaka i bolju kontrolu i nadzor svih procesa u vodovodnom sistemu.

Svjesni smo da su veliki rizici u našem poslovanju svakodnevno prisutni, jer je naš proizvod voda, tako da je imperativ bio poduzeti sve korake kako bi se ti rizici isključili ili sveli na minimum. Preduzeće je sa implementacijom HACCP sistema počelo 2017. dok je certifikaciona provjera okončana u februaru 2018. Sistem samokontrole HACCP je odličan alat kojim postižemo naše ciljeve i kontinuirano radimo na tome da zaposleni u našem preduzeću imaju razvijenu svijest o značaju poštovanja svih zahtjeva“, dodaje Zukić.

JKP “Vodostan” i u 2019. godini nastavlja već započete projekte, između ostalog projekat rekonstrukcije taložnice, zatim rezervoara 600 m³, implementaciju elaborata o energetskoj učinkovitosti na objektu filter stanice, te niz drugih…

Podrška institucija vlasti u Kantonu Sarajevo, a posebno našeg osnivača Općine Ilijaš je u proteklim godinama zaista bila velika i ovim putem im se zahvaljujem, jer bez njihove pomoći se ne bi mogli realizirati ovako važni i finansijski značajni projekti. Nadam se da će se podrška koju smo do sada imali intezivirati i u narednom periodu“, rekla je Zukić.

Piše: Irena Vasić – Dobrić

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.