Novosti

Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope usvojili Beogradsku deklaraciju


Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u Beogradu, na konferenciji Кine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope na kojoj je usvojena Beogradska deklaracija o saradnji u inovacijama.

Deklaracijom je utvrđena zajednička vizija razvoja zasnovanog na inovacijama zemalјa, učesnica mehanizma Kine i Centralne i Istočne Evrope.

Ističući da inovacije preko preduzetništva pokreću svjetsku, ali i nacionalnu privredu i doprinose podizanju ekonomije i kvaliteta života građana, ministar Šarović je istaknuo da je važno da sve države oblikuju svoje inovacione politike.

”U Bosni i Hercegovini se ne ulaže dovoljno niti u istraživanje i razvoj, niti u inovacije. Važno je da počnemo praviti ovakve pomake kako bismo napredovali i iskoristili mogućnosti za unapređenje ukupne ekonomije”, kazao je Šarović.

Potpisana Beogradska deklaracija, između ostalog, predviđa međusobu podršku zemalja 17+1 u kreiranju inovacijskih politika i zakona.

Dvodnevna konferencija u Beogradu je jedna od najvažnih platformi za saradnju sa Кinom kao zemljom koja prednjači u inovacijama, vještačkoj inteligenciji, robotici i digitalizaciji, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.