Novosti

Predstavnici FIPA-e na energetskim samitima u Beogradu


Delegacija Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA učestvuje na Trećem samitu o hidroenergiji Balkana i Dvaneastom energetskom forumu Jugoistočne Evrope, na kojima prezentira investicione mogućnosti u Energetskom sektoru Bosne i Hercegovine i razgovara sa potencijalnim investitorima okupljenim na ovim skupovima.

Ovi međunarodni samiti su i ove godine okupili potencijalne investitore, vlasnike i promotore investicijskih projekata, regulatore i donosioce odluka o izgradnji hidroelektrana, radi konsolidacije napora usmjerenih na efikasnu provedbu ključnih projekata izgradnje i obnove hidroelektana na području Balkana, kao i ključne elemente trenutnog rasta ulaganja u investicione projekte elektrana na obnovljive izvore energije i nove mogućnosti ulaganja.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je prvog dana samita u okviru prve sesije imao zapaženu prezentaciju o energetskim potencijalima i atraktivnim investicionim projektima Bosne i Hercegovine kao i predstojećoj reformi sistema poticaja .

Rregionalni predstavnik agencije Amir Kazić će drugog dana samita u okviru šeste sesije predstaviti učesnicima trenutne procedure i režim izdavanja potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju elektrane koja koristi obnovljive izvore za proizvodnju električne energije

Predstavnici agencije FIPA su posebnu pažnju posvetili investitorima u obnovljive izvore energije, te je veći dio razgovora i sastanaka bio fokusiran na projekte novih hidroelektrana,vjetro i solarnih elektrana,o kojima su učesnike skupa informisale i prisutne delegacije Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede RS.